www.archive-no-2014.com » NO » V » VHSS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 948 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Hjem -
  Descriptive info: .. Hjem.. Habilitering.. Rehabilitering.. Arbeidsrettet Rehabilitering.. Forskning Fag.. Arctivity.. Info.. Kontakt.. Norsk.. Samisk.. English.. Velkommen!.. Valnesfjord Helsesportssenter.. (VHSS) er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre pasienter/pårørende og øvrige samarbeidspartnere.. VHSS ble i 2012 tildelt ansvaret for den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung), og har etablert en egen nettside for denne tjenesten - se.. www.. aktivung.. no.. VHSS er akkreditert etter internasjonale standarder for systemer for kvalitets- og miljøstyring (ISO), samt for programkvalitet (CARF).. Opphold ved VHSS kan gjennomføres på ulike måter:.. 1.. Avtaler med Helse Nord RHF.. Henvisning kreves.. Landsdekkende tilbud, utgifter til reise dekkes ved opphold (ordinær egenandel).. Døgnopphold.. uten.. egenandel.. 2.. Avtaler med NAV.. Henvisning fra NAV kreves.. Tilbud til personer fra Nordland, Troms og Finnmark.. 3.. Privat finansiering.. (forsikringsselskap, egenfinansiering, bedrift el.. l).. Ta kontakt for tilbud.. Har du synspunkter eller innspill som kan gjøre sidene bedre, så ta gjerne.. kontakt.. Ny avtaleperiode i Helse Nord fra 2015 - Viktig informasjon.. [23/09/14] Valnesfjord Helsesportssenter og øvrige private rehabiliteringsinstitusjoner forhandler om nye avtaler gjeldende fra 2015.. Ny avtale vil ha konsekvenser for hvilke institusjoner som skal levere de ulike tjenestene.. Les mer.. Nytt nyhetsbrev publisert.. [18/08/14] Nyhetsbrev fra Valnesfjord Helsesportssenter er nå publisert og tilgjengelig på våre nettsider.. De ønsker å vise at alt er mulig!.. [08/07/14] Utrolig artig at et opphold hos oss kan gi slik inspirasjon.. Vi ønsker gjengen riktig lykke til! Her kan du lese om dem i Namdalsavisa.. Spørsmål og svar (FAQ).. [22/05/14] Vi får mange ulike spørsmål fra våre pasienter og andre vedrørende både innhold, opphold, reise og  ...   1.. halvår 2014 er nå publisert.. Henvisninger til rehabilitering.. [08/11/13] Helse Nord RHF har opprettet egen Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner.. Henvisninger fra helsepersonell sendes direkte til RVE.. Henvisninger fra NAV sendes direkte til institusjonen.. Pasienttilfredshet.. [13/09/13] Statistikk for pasienttilfredshet for voksne og barn er oppdater pr 30.. 11.. 2013.. Grenseløs tur - stillbilder og video.. [21/05/13] Bilder og video fra Grenseløs tur som ble gjennomført 9.. -12.. juni 2010 kan nå ses fra vår hjemmeside.. Ventetider på nett.. [04/07/12] Ventetider til rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter og andre institusjoner som har avtale om rehabilitering med Helse Nord RHF, er nå tilgjengelig via internett.. Vår informasjonsbrosjyre.. [23/10/11] Valnesfjord Helsesportssenter har utarbeidet en brosjyre som er tilgjengelig i elektronisk utgave.. Følg VHSS på Facebook.. [06/07/10] Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter har egen side på Facebook.. Snarveier.. Aktuelt arkiv.. Påmelding nyhetsbrev.. Bildegalleri.. Utbygging.. Praktisk informasjon.. Vær, føre og turguide.. Ledige stillinger.. Profilhåndbok.. Kvalitetsstyring.. Nasjonal kompetansetjeneste.. Aktivitetskalender.. 21.. 08.. -04.. 09.. 2014, Mestringskurs MS, unge voksne/voksne.. 09.. -03.. 10.. 14 KOLS-gruppe + nevrologi.. 24.. -09.. 2014 Familieopphold hjerneslag, familiene fra 02.. 25.. 09-17.. 14 Gruppe for overvektsopererte.. [08.. -22.. 2014] Overvekt barn.. -24.. 2014] Intensiv trening ca.. 12-15 år.. 13.. - 24.. 14 Hjertegruppe.. 15.. -31.. 2014] Familieopphold for Multippel Sklerose.. Familier fra 26.. [20.. 2014] iBedrift / Mestringskurs.. 20.. 2014.. Revmaskole.. [26.. 2014] Intensiv trening barn/unge.. 03.. 11 -25.. 2014 Hjertegruppe.. [03.. -28.. 2014] Arbeidsrettet rehabilitering døgn.. 05.. 11-25.. 2014 Gruppe for nevrologiske sykdommer /tilstander.. 06.. 11-28.. 2014 Gruppe for muskel/skjelettlidelser.. [17.. -21.. 27.. 11-19.. 12.. 2014 Hjertegruppe.. 2014 Gruppe for personer med nevrologiske sykdommer/tilstander.. [01.. -19.. 01.. 2014 Gruppe for personer med muskel/skjelettproblematikk.. Postadresse: Valnesfjord Helsesportssenter, Østerkløft, 8215 Valnesfjord.. Telefon: 75 60 21 00.. post@vhss.. Login admin.. Powered by mpPublish..

  Original link path: /?ac_id=1&ao_name=hjem
  Open archive

 • Title: Adressen du prøvde finnes ikke.
  Descriptive info: Adressen du prøvde finnes ikke.. Du blir videresendt til hovedsiden om 5 sekunder..

  Original link path: /?ac_id=111
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Habilitering -
  Descriptive info: Brosjyrer.. Ansatte.. Firbente.. Tilbud.. Inntaksplan.. Henvisning og Søknad.. Ventetider.. Lenker.. Tips en venn.. Skriv ut.. Tilbake.. Barn/unge/familie.. Velkommen til siden for Habilitering barn og unge!.. Denne enheten gir tilbud til barn og unge med ulike diagnoser, syndromer og fysiske funksjonsnedsettelser som fører til at barnet / ungdommen har utfordringer og problemer i sin hverdag.. Tilbudet passer best for de mellom 6 - 20 år.. Vi gir tilbud til barn og unge som kan profittere på en periode med.. intensiv trening.. Aktivitetene er individuelt tilrettelagt i grupper som vi setter sammen på bakgrunn av vår venteliste.. Det er fra 4 til 10 personer i hver gruppe satt sammen etter alder, diagnose og funksjon.. Alle barn og unge som kommer inn på habiliteringsopphold kommer inn under ytelsesavtalen som vi har med.. Helse Nord RHF.. Du kan lese mer om ytelsesavtalen.. her.. Våre tilbud.. Klikk.. for å finne oversikt over de ulike tilbudene vi har for barn og ungdom.. Aktivitetene.. Vårt hovedvirkemiddel er.. tilpasset fysisk aktivitet.. , og aktivitetene omfatter svømming, aktiviteter i gymsal og ridning eller aktivitet i stall / med hest.. Det legges stor vekt på variert friluftsliv tilpasset årstidene (for eksempel ski, pulk, padling, orientering, sykling, turer i skog og mark m.. m).. Mestring av ferdigheter for å styrke selvtillit, og motivasjon gjennom positive opplevelser er en viktig del av målsettingen.. Gjennom tilrettelegging av aktivitetene i et trygt og spennende miljø, er målet mestringsopplevelser og tilegnelse av nye ferdigheter.. Vi vet at det er en nær sammenheng mellom hvor fysisk aktiv man er og hvor god helse man har.. Hensiktsmessig og tilpasset fysisk aktivitet og stimulering, kan ofte være en forutsetning for utvikling og funksjon på en rekke områder både.. fysisk,  ...   Klær.. - Egnede klær for de ulike aktivitetene (svømmehall - gymsal - riding - uteaktiviteter) må tas med.. Egne klær for riding anbefales.. Ledsager må også ta med klær for å være i aktivitet ute, i gymmsal og i svømmehall.. Skole.. Vi har en egen skoleavdeling med to ansatte.. Skoletilbudet består av ei arbeidsøkt per dag som i hovedsak ivaretar kjernefagene norsk, matte og engelsk Spesialpedagogene ved skoleavdelinga inngår i vårt tverrfaglige teamet.. Her kan du lese mer om.. skoletilbudet.. Det er ingen skoletilbud i sommerferien eller på temakurs av 1 ukes varighet.. Oppfølging og samarbeid med hjemkommunen.. Samarbeid med lokalt nettverk er sentralt for å sikre best mulig oppfølging etter endt opphold.. Barnets lærer, fysioterapeut, helsesøster eller andre som har betydning for oppfølgingen, inviteres til et besøk på 1-2 dager i løpet av oppholdet.. Besøket vil gi innsikt i arbeidsform, valg av aktiviteter og tverrfaglige samtaler med de ulike fagpersoner.. Utgiftene må dekkes av den enkelte kommune.. Det er begrensede muligheter for kost og losji ved senteret.. For mer informasjon om kost og losji, kontakt vårt.. Servicetorg.. Kommunegruppe kan du lese mer om.. Tverrfaglig rapport/epikrise.. Etter endt opphold sendes det en tverrfaglig rapport til hjem, skole, og ved behov til fysioterapeut og helsesøster.. Innsøkende lege mottar tverrfaglig epikrise.. Hvordan søke.. Søknad om habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter fremmes av lege (fastlege eller av lege fra spesialisthelsetjenesten) eller annet helsepersonell som kjenner søkerens sykdomshistorie og utfordringer til daglig.. Søknaden må inneholde utfyllende opplysninger om diagnose, sykehistorie/-forløp, funksjonsnivå, medisinering, motivasjon, tidligere behandlings- og treningstilbud.. Det er viktig at legen beskriver hvilket habiliteringspotensiale som anses realistisk, og hva man ønsker å oppnå med et opphold ved institusjonen.. Det generelle søknadsskjemaet finner du.. Aktuelt.. Nasjonal aktivitetshjelpemiddelsamling..

  Original link path: /?ac_id=112
  Open archive
 •  

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Rehabilitering -
  Descriptive info: Rehabilitering Voksne.. Valnesfjord Helsesportssenter gir tilbud til om rehabiliteringsopphold for voksne personer med ulike former for nedsatt funksjon.. Hovedvirkemiddelet i rehabiliteringen er.. på ulike arenaer i gymsal, på treningsrom, svømmehall og ulike uteområder.. Med tilpasset fysisk aktivitet mener vi aktivitet som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening.. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd.. Ved et opphold hos oss forsøker vi å hjelpe deg med å få positive opplevelser knyttet til det å bruke egen kropp aktivt.. Vi forventer at du som kommer til oss er positivt innstilt på å delta aktivt mens du er her, og at du allerede før du kommer har gjort deg opp noen tanker om hvordan du kan fortsette å trene etter oppholdet hos oss.. Rehabiliteringsoppholdene er i hovedsak basert på gruppeinntak, hvor gruppene tas inn og avslutter oppholdet samtidig.. Oppholdene har en varighet på 2-4 uker.. Målet for rehabiliteringen avhenger av den enkeltes problemstillinger og ønsker.. Vi tar utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn og et helhetlig helsebegrep, og bygger dette på tankegangen i ICF;.. Helse handler om kroppsfunksjoner/strukturer, men er også avhengig av de ulike miljøfaktorer, av de personlige faktorer, om muligheter for å mestre aktiviteter, og ikke minst om evnen  ...   bueskyting, ridning, med mer.. Undervisning.. Det er tilbud om ulike aktuelle undervisningstema fra de ulike faggrupper.. Samarbeid med brukerorganisasjoner.. Disse blir invitert til samarbeid i forhold til de ulike diagnosegruppene.. Samarbeid med FYSAK.. FYSAK og frisklivssentraler er viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging, og i forhold til det videre tilbud brukerne får når de kommer hjem.. Brukere som trenger hjelp eller tilsyn kan ha med ledsager.. Dersom man ikke har mulighet for å ha med ledsager vil man få den nødvendige assistansen fra personalet ved VHSS.. Individuell plan.. Vi ønsker at de brukerne som har en individuell plan tar den med når de kommer hit.. Vi kan også initiere arbeidet med en individuell plan som følges opp i hjemkommunen.. Tverrfaglig epikrise/ rapport.. Etter endt opphold sendes det en tverrfaglig epikrise til innsøkende lege og fastlege, samt til pasienten/brukeren selv.. Etter ønske eller ved behov kan epikrisen også sendes til fysioterapeut eller andre i hjelpeapparatet rundt brukeren.. Søknadsprosedyrer.. ,.. Søknaden sendes til Regional Vurderingsenhet ved UNN.. Det er viktig at rehabiliteringspotensialet som anses realisistisk beskrives, og hva man ønsker å oppnå med et opphold ved institusjonen.. For mer informasjon, kontakt teamsjef.. Hanne Jakobsen.. , tlf.. 75 60 25 51.. Familieopphold MS.. Familieopphold hjerneslag.. Kurs i friluftsliv for voksne og unge voksne 24.. 03..

  Original link path: /?ac_id=113
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Arbeidsrettet Rehabilitering -
  Descriptive info: Arbeidsrettet rehabilitering døgntilbud.. Funksjonsvurderinger.. iBedrift.. Inntaksplan - Søknad - Ventetider.. Arbeidsrettet rehabilitering.. Velkommen til siden for Arbeidsrettet rehabilitering ved Valnesfjord Helsesportssenter!.. Arbeidsrettet rehabilitering gir tilbud om ulike tjenester innen Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) og innen ordningen Raskere Tilbake.. Felles for alle ytelsene innen arbeidsrettet rehabilitering er et positivt fokus på sammenhengen mellom arbeid og helse.. Våre tilbud innen de ulike ordningene skal bidra til å;.. avklare den enkelts arbeidsevne.. avklare problemstillinger som kan være til hinder før økt deltakelse i arbeidslivet.. øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet.. øke den enkeltes erfaring og motivasjon i forhold til å være fysisk aktiv.. øke den enkeltes trygghet i forhold til bruk av kroppen.. bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig.. Søknad om opphold ved arbeidsrettet rehabilitering kan fremmes av lege eller din saksbehandler hos NAV.. Våre tilbud er døgnbaserte, og er i utgangspunktet gruppebaserte og diagnoseuavhengige.. Vi har valgt gruppebaserte tilbud fordi vi har erfart at det å komme inn til oss samtidig med andre som er i en tilsvarende situasjon, oftest gir positive ringvirkninger.. Man har således mulighet for å oppleve en samhørighet med andre, man kan knytte kontakter med andre og man kan dele erfaringer og opplevelser med andre som vet hvor skoen trykker.. Det er også mer  ...   før du kommer har gjort deg opp noen tanker om hvordan du skal fortsette å trene etter oppholdet hos oss.. Samtalen, dialogen og endringsprosesser er også sentrale elementer mens du er her.. Ofte opplever vi at ting har gått i stå i samhandlingen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og andre som har betydning for arbeidslivsdeltakelse.. Gjennom samtaler med våre teammedarbeidere, undervisning og endringsprosesser søker vi å få i gang refleksjons- og endringsprosesser som skal utfordre deg som arbeidstaker.. Som en tilbyder av tjenester innen arbeidsrettet rehabilitering er vi med i et nettverk av institusjoner som har det samme fokuset - økt deltakelse i arbeidslivet.. Å være med i et nettverk bidrar til å høyne kvaliteten på våre tjenester, og gir også muligheter for å drive forskning på fagområdet.. Vi driver kontinuerlig med å forbedre våre tilbud - basert på tilbakemeldinger fra våre brukere, samarbeidspartnere, egne erfaringer, fagfeltets utvikling og relevant forskning.. Tilbudene våre er delt inn etter avtaler og vilkår satt av våre avtalepartere som for tiden er Helse Nord RHF og NAV.. Ved å følge menyene til venstre kan du lese mer om de ulike tilbudene.. Vi ønsker deg velkommen til opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter og Arbeidsrettet rehabilitering!.. For mer informasjon kontakt teamsjef Arbeidsrettet rehabilitering.. Anders Bergkvist.. 756 02 554.. Fullført videreutdanning Livsstyrketrening ressurs- og mestringsfremmende kommunikasjon..

  Original link path: /?ac_id=114
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Forskning & Fag -
  Descriptive info: Aktiv Ung - Nasjonal kompetansesetjeneste.. Skjema for tilbakemelding.. Forskning.. Prosjekter.. GO! for familien.. ReHab Samisk.. Psykisk helse og arbeid.. Aktivitet mot frafall.. Aktivitetshjelpemidler.. TID for FAMILIEN- når barn blir pårørende.. Fra park til nasjonalpark.. Prosjektarkiv.. Utdanning & fag.. Publikasjoner.. Samarbeidspartnere.. Arkiv.. Informasjon om Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser finner du.. Forskning og utvikling er en av kjernevirksomhetene ved Valnesfjord Helsesportssenter.. VHSS har som mål å markere seg med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor habilitering,  ...   deltakelse.. Arbeidsområder for FoU-enheten er å initiere til ulike forskningsprosjekter, intern og ekstern undervisning, opprette og knytte kontakt med andre aktører innenfor fagfeltet og legge til rette for faglig utvikling for institusjonens ansatte.. Satsningsområder for FoU-enheten er konkretisert i en egen FoU-plan 2008-2011, som er forankret i institusjonens Strategi 2008-2011.. Under menyvalget Prosjekter finner du en oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter.. Publisert artikkel: Betydningen av aktivitetshjelpemidler.. Fysisk aktivitet - Nye fagtekster fra WHO Europe.. Fagdager 23.. september 2013..

  Original link path: /?ac_id=115
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Arctivity -
  Descriptive info: > Aktuelt.. > Norges Idrettsforbund og særforbundene.. > Kursbeskrivelser.. > Praktisk informasjon.. > Påmelding.. > Kontaktinformasjon.. Arctivity 2015.. ARCTIVITY.. Sommeren 2015 setter vi i gang pilotprosjektet for fremtidens store sommerbegivenhet, der vi skal utfordre oss selv i et perfekt tilrettelagt miljø, i Nord-Norges fantastiske natur.. I samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter, Norges Idrettsforbund, lokale gærninger og en stor bukett med frivillige hjelpere holder vi det gående med aktivitet og moro i.. en hel uke!.. 60 deltakere.. fra hele landet vil gjennom denne uken bli kjent med ulike aktiviteter, være seg i fjellet, på havet eller midt i skauen.. Tiden rundt bålet og over en bedre middag vil i tillegg gjøre oss godt kjent med hverandre, før vi kryper vi inn i teltet eller hytta, det er supre muligheter for begge deler.. Padle, seile, kite, klatre,  ...   ønsker å utvikle deg i.. Hvert kurs gir deg en grundig opplæring gjennom et 3-dagers kurs, som blir gjennomført av instruktører fra særforbundene i NIF sammen med idrettspedagoger, fysioterapeuter, kvalifiserte studenter og andre som er med på å tilrettelegge uken ut fra hver enkeltes forutsetning og ønsker.. Arctivity er en arena for mestring og unike natur- og aktivitetsopplevelser!.. Aktivitetene arrangeres på ulike områder i Saltendistriktet, som alle er valgt ut etter best tilgjengelighet, flotteste natur og tilrettelagt for best mulig gjennomføring.. Se informasjon om pilotprosjektet og de ulike aktivitetene på.. vhss.. og få med deg alle oppdateringer på vår Facebookside.. https://www.. facebook.. com/#!/arctivitynorway.. !.. Spørsmål rettes til.. Prosjektleder Anja T.. Helgerud.. arctivity@vhss.. Tlf: 938 50 858.. Påmelding fra 1.. januar 2015.. Vi sees i nord!.. Arctivity 2014 må dessverre avlyses.. ARCTIVITY med egen side..

  Original link path: /?ac_id=294
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Informasjon -
  Descriptive info: Om VHSS.. Pasientrettigheter og Pasientsikkerhet.. Kvalitetsutvalget.. Kvalitet og Miljø.. Organisasjonen.. Salg.. Utleie.. Praktisk informasjon.. Fasiliteter.. Ledige stillinger.. Brosjyrer og markedsføring.. Profilhåndbok.. Utbygging.. Vær og føre.. Nyhetsbrev.. Informasjon.. På disse sidene vil du finne informasjon om organisasjonen, de ansatte og generell informasjon som kan være nyttig ved opphold hos oss.. Se menyen til venstre for ulike temaer.. Gi gjerne innspill.. hvis det er informasjon som savnes.. Bli med på #funkis2014..

  Original link path: /?ac_id=116
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Kontakt -
  Descriptive info: Direktør / stab.. Rehabiliteringsavdelingen.. Habiliteringsteamet.. Rehabiliteringsteamet.. ARR-teamet.. Leger.. Medisinsk service.. Utviklingsavdelingen.. HR-/serviceavdelingen.. Kjøkken.. Teknisk.. Aktiv Ung.. Postadresse.. Østerkløft.. 8215 Valnesfjord.. Telefon: 75 60 21 00.. E-post:.. Bankkonto: 1503 40 28319.. Organisasjonsnr: NO 976 516 745.. Sikkerhet:.. Brannmuren vår slipper ikke gjennom alle mail som sendes.. Dette gjelder epost som er sendt fra domener som har en tendens til å formidle spam og virus, for eksempel @hotmail.. com..  ...   benytter slike domener.. Vi beklager dette, men må ta mest hensyn til sikkerhet og stabilitet i datanettverket da vi blant annet har elektronisk journalsystem.. Videokonferanse.. Oppkobling innenfor Norsk Helsenett: 900044.. Oppkobling utenfor Norsk Helsenett: (vi må ringe opp).. Oppkobling pr.. ISDN: 75 60 21 07.. Reservasjon av videokonferansestudio: I intern Outlook på VHSS.. KONTAKTSKJEMA.. Melding.. Verifisering:.. Du må skrive inn koden under før du sender meldingen.. Skriv kode..

  Original link path: /?ac_id=117
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - Sámegilii -
  Descriptive info: Habiliteren.. Rehabiliteren.. Bargoeallimii rehabiliteren.. Dutkan ja fága.. Geavatla die ut.. Oktavuohta.. Tip a friend.. Print.. Back.. Bures boahtin!.. Valnesfjord Dearvvašvuo alášmmohallanguovddáš.. lea erenoamáš dearvvašvuo abálvalusa rehabiliterenásahus mii váldá vuostá divššohasaid olles Norggas.. Bargiid erenoamáš gelbbolašvuohta ja fágalaš máhttu geavahuvvo čuovvovaš váldosurggiid fágaidgaskasaš joavkkuin:.. Mánáid ja nuoraid.. - olles bearaš boahtá guovddá ii.. Ollesolbmuid.. Rehabiliteren.. ja habiliteren.. mihttomearri lea álgit bargui fas.. Valnesfjord Dearvvašvuo alásmmohallanguovddáš lea álggaheami rájes leamaš fágalaš ovdamanni habiliteremis ja rehabiliteremis.. Mis lea sierra ossodat man ovddasvástádus lea.. dutkan, ovdánahttin ja oahpahus.. (FoU).. Dehálaš fáttát dás leat gelbbolašvuo a lávdadeapmi, oahpahusbargu ja dokumenterenbargu.. *Čáles.. *Cavgil ustiba.. *Ruovttoluotta..

  Original link path: /?ac_id=173
  Open archive

 • Title: Valnesfjord Helsesportssenter - English -
  Descriptive info: News.. Habilitation.. Rehabilitation.. Work-oriented rehabilitation.. Research and Development.. Information.. Contact us.. Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) is a nationwide specialized institution in physical medicine and rehabilitation, and is submitting to the Law of specialized healthcare-service in Norway.. From 2006 VHSS has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the required standards of NS-EN ISO 9001:2008 for the following fields of activities:.. Interdiciplinary specialized health services within rehabilitation, habilitation for children, and occupational rehabilitation, based on research and documentation.. National research expertise in the field of children and young people with disabilities.. VHSS was built in 1982 as a consequence of a fund-raising campaign in 1977 arranged by Lions ( The Red Feather Campaign ).. The main building was established with 48 beds, expanded in 1997 to 72 beds.. In addition VHSS have a small hotel with 20 more beds.. VHSS is a foundation and operate as an idealistic organisation, based on invitation to tender from National Health Service and National Insurance Service.. Some facts about the organisation:.. 110 employees consisting of a wide range of different professions, such as: doctors, physical therapists, occupational therapist, adapted physical education-instructors, teachers, social consultant, nurses, riding instructors, ergonomist, dietitian.. Annual turnover: 67 mill  ...   is in a range of 40-59 years old, and 250 of these are children and youth between 6 and 25 years old.. The stays in VRC are based on applications from doctors, and the patients are hospitalised by groups referring to type of disabilities and/or function.. The mode of operation is the use of Adapted Physical Activities (APA).. VRC offers rehabilitation due to the patients individual aims, and the programs are directed towards improvement of physical, mental and social capacities through participation.. We are using all sorts of physical activitiy to achieve their desired goals, but make a specially point of outdoors activities.. A stay of rehabilitation is meant to help the user to physical, psychological and social influence of his/hers health.. Through information, education, practical exercises and other means, we hope to make the users aware of their possibilities, their resources, and how to possibly move the limits of activity to obtain a better quality of life.. The R D unit is working with research studies to improve our treatment and gain access to new knowledge.. Several projects in new growth areas are ongoing.. Do you want som more information, please contact us.. Best regards.. Øyvind Tvedt.. Managing director..

  Original link path: /?ac_id=174
  Open archive •  


  Archived pages: 948