www.archive-no-2014.com » NO » S » SMARTLAERING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 31 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Smart Læring
  Descriptive info: .. Smart Læring.. Bare enda et WordPress-nettsted.. Hjem.. Privatundervisning.. Aktuelt.. Hjelp til selvhjelp.. Innledning.. Barnetrinnet 1-7.. Ungdomstrinnet 8-10.. Rettigheter og klageadgang.. Videre utdannelse.. Rettighetsbistand.. Kurs.. Våre Kurs.. Om kurs foredrag.. Presse media.. Om.. Om oss.. Samarbeidspartnere.. Kontakt.. Kurs i bruk av Tempolex og Lingdys og Lingright (Lingitprogrammene) sammen.. For elever med lese- og skrivevansker er systematisk repetert lesing med Tempolex og talesynteser et godt verktøy for læring.. Brukt sammen med Lingit-programmene får vi en uslåelig kombinasjon for å lære barn med lærevansker å lære, som f.. eks.. elever med dysleksi.. Barn knekker som regel lesekoden i løpet av noen uker med Tempolex, og det er utviklet ordlister for lesetrening på alle nivåer.. ordlistenes oppbygning og progresjon er utarbeidet av psykolog Jan Erik Klinkenberg, som hører med blant landets ledende innen dette feltet.. Kurset viser hvordan Tempolex og Lingit-programmene kan brukes sammen til fordel for svake elever.. " src="http://www.. smartlaering.. no/wp-content/uploads/2010/12/TM-19-610x300.. jpg">.. Data brukt i skolearbeid.. Det er i løpet av de siste årene skjedd en formidabel utvikling av programvarer som kompenserer for konsekvensen av lese- og skrivevansker.. no/wp-content/uploads/2011/02/K9R59192-610x300.. Ikke skyt på lærerne!.. De siste man skal legge skylden på når det gjelder dårlig skoletilbud til elever som krever ekstra ressurser i klassesituasjonen, er lærerne.. no/wp-content/uploads/2010/12/barneskoleelever-skriving-laerer-v212-610x300.. De ressurskrevende elevene sorteres fortsatt ut.. Siste PISA-rapport offentliggjort i desember 2010, viser at ca.. 21% av elevene, (det vi si 12.. 000 våren 2011), vil forlate grunnskolen som 16-åringer uten å kunne lese- og skrive.. VELKOMMEN TIL SMART LÆRING!.. Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip.. Download the latest version.. here.. You also need to have JavaScript enabled in your browser.. I vårt hyggelige undervisningslokale i Skedsmo lærer vi barn og voksne med lærevansker (bl.. a.. dysleksi) å lese, skrive, og regne.. I matematikk underviser vi til og med i videregående pensum.. Vi tilbyr også interaktivt fjernundervisning og bistand via din PC over Internett i bruk av programvarene fra Lingit AS og Tempolex AS.. Programvarer som brukes til utvikling av lese- og skriveferdigheter innen alle relevante språk i grunnskolen, Tempolex har i tillegg programvarer for utvikling av matematikkferdigheter.. Vi tilbyr demonstrasjon over Internett på din PC av nevnte dataprogrammer, slik at du selv får et innblikk i den nytte ditt barn eller du selv kan ha av de nevnte dataprogrammene.. Varighet 10 minutter, ta kontakt med Tom.. Som utgangspunkt for vårt pedagogiske arbeid gjennomføres bl.. en STAS-test (Standardisert test  ...   henvender du deg til oss med dine ønsker og spørsmål, og vi vil gi deg svar.. Takk for at du besøker oss her!.. Med vennlig hilsen.. ,.. Mette L.. Myhre.. pedagog og.. Tom J.. Myhre.. Master i sosiologi.. Grunnleggende begrepsforståelse for livslang læring.. Elever har høyst forskjellige forutsetninger for å lære, uavhengig av intelligens.. For elever med lærevansker er det derfor spesielt viktig at de gis verktøy som bedrer.. deres personlige.. forutsetninger for å lære.. Vi lærer våre elever bruk av Grunnleggende begrepssystemer som et verktøy for læring og som knyttes opp mot talespråklige ferdigheter.. Elevene blir gjennom bruk av grunnleggende begrepsforståelse i stand til å kode kunnskap analytisk, og med det styre oppmerksomhet innenfor ett og samme fenomen, men også fenomener imellom.. Dette grunnlaget for fleksibel analytisk tenkning har vist seg svært nyttig.. Ikke bare når det gjelder begreper om klasser av fenomener og organiserte begrepssystemer med flere nivåer, men også når det gjelder det å kunne uttrykke sin mening og kommunisere sine kunnskaper med språket.. For referanser se: Andreas Hansen (2006).. Begreper til å begripe med.. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater.. Avhandling for Dr.. Polit.. Graden, og.. Stiftelsen Institutt for Anvendt Pedagogikk.. Dysleksi/lærevansker er ikke en statisk tilstand.. Først og fremst kan elever med dysleksi og lærevansker bedre sine egne forutsetninger for å lære.. Blant annet gjennom å lære bruk av grunnleggende begrepsforståelse (se.. ), anvendelse av dataprogrammer som kompenserer for både lese- og skrivevansker, og bruk av data som arbeids- og læringsverktøy.. Utover dette arbeider vi i et tverrfaglig nettverk hvor bakenforliggende årsaker til lærevansker kan avdekkes og korrigeres.. Les mer.. Det er i løpet av de siste årene skjedd en formidabel utvikling av programvarer som kompenserer for konsekvensen av lese- og skrivevansker, som for eksempel slikt som dysleksi.. For opppelesning.. Klikk høytalersymbolet.. Kommende kurs.. 09/10/2014.. Samlesing og begrepsutvikling.. For elever som leser dårlig bruks Lingdys og Leingspeak for avkoding av skriftspråk og innlæring av leselekser.. Vi i Smart Læring kaller det å lese med ørene.. Skrivestøtte og begrepsutvikling.. Lingdys brukes til skrivestøtte og begrepsutvikling i norsk.. Skrivestøtte for engelsk.. Lingright brukes til skrivestøtte og begrepsutvikling i engelsk.. Opplesning av all tekst fra skjerm.. Er du ute på Internett, bruker e-post, eller har digitale dokumenter du har behov for å lese.. Pek på teksten og få den lest opp - les med ørene!.. 2014 Smart Læring.. Alle rettigheter forbeholdt.. Design:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Privatundervisning | Smart Læring
  Descriptive info: Forside.. På denne siden finner du oversikt over de temaer og fag vi tilbyr undervisning i.. Våre elever gis en plattform for livslang læring.. Norskopplæring.. Grunnmuren i vår norskundervisning er Grunnleggende begrepssystemer (se over: Våre elever gis en plattform for livslang læring ), og undervisningen tar utgangspunkt i elevenes faglige ståsted.. Bruk av PC og tilpassede dataprogrammer.. For elever med lærevansker vil bruk av data og spesielt utviklede dataprgrammmer som støtter og kompenserer for lese- og skrivevansker utgjøre den store forskjellen.. Systematisk innlæring og bruk av PC vil bedre disse elevenes forutsetninger for å mestere lese- og skrivelekser.. Lesestøtte om å lese med ører og øyne.. Jørgen leser med ørene.. Foto Kay Stenshjemmet.. Barn som ikke kan lese lekser med øynene, må få anledning til å lese med ørene.. -Eller mer presist få anledning til å støtte den avkoding av tekst som vanligvis foregår med synet, ved hjelp av hørselen.. På denne måten kan elever som ikke har utviklet gode leseferdigheter gjøre leselekser med hørselen.. Å kunne lese er den mest grunnleggende kunnskap våre barn må tilegne seg for å mestre skolen.. Hvis leseferdigheter ikke er opparbeidet før tredje klasse, er det meget viktig  ...   alderstrinn.. Etterhvert som vanlig leseferdigheter med øynene utvikles kan bruk av syntetisk opplesning trappes ned.. Toneangivende pedagoger fremhever at denne formen for samlesning utvikler både elevenes lese- og skriveferdigheter mer effektivt enn samlesning med en voksen person.. Begrepsforståelse.. I de dataprogrammer vi gir opplæring i bruk av er det også ordbøker, slik at ord elevene møter i tekst kan slås opp direkte fra teksten.. Teksten i ordboka kan også leses opp med syntetisk tale og markering i teksten.. På denne måte utvikler eleven og forståelse av både ord og begreper.. Skrivestøtte som utvikling både skrive- og leseferdighter.. Det er i løpet av de senere år utviklet programmer som gir elever skrivestøtte langt utover det vi finner i programmer som f.. world fra Micro Soft.. Se demonstrasjonsvideoer som ligger til høyre på siden.. Ta kontak for mer informasjon og demonstrasjon!.. Matematikkundervisning til og med vidregående skole.. Grunnmuren i vår matematikkundervisning er Grunnleggende begrepssystemer (se over).. Og vi har en utstrakt bruk av taktile læringsmidler (gjenstander som elevene kan ta på, og sanse med).. Ludvig forklarer Pytagoras-setningen.. Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes faglige ståsted.. Fjerundervisning denne tjenesten er under etablering.. Trykk.. her.. for tilkopling til fjernundervisning..

  Original link path: /privatundervisning/
  Open archive

 • Title: Aktuelt | Smart Læring
  Descriptive info: Manglende leseferdighet ingen hindring.. av.. Jaidev.. den.. 11.. januar 2011.. Siden innføringen av heldagsskole på 50-tallet i Norge har barn som ikke lærer å lese innen andre-/tredjeklasse falt av kunnskapsstigen, og ofte endt opp som skoletapere etter endt grunnskoleutdannelse.. Årsaken er at de rett og slett ikke har klart å gjøre skolens leselekser.. Fordi leksene i all hovedsak kom som tekst på papir.. Les hele artikkelen.. Kommentarer av.. Suksesshistorier.. 30.. desember 2010.. Manglende og svake leseferdigheter er i dag ikke til hinder for å kunne mestre høyskole- og universitetsutdannelser.. Se også artikkelen.. Det finnes i dag flere eksempler på studenter med en lesehastighet helt ned i 65 ord per minutt, som har tatt høyere utdannelse.. Til sammenligning tekstes filmer med en hastighet på 120 ord per minutt.. Og man bør ha en lesehastighet på 200 ord per minutt når man skal lese pensum til en høyere utdannelse.. Disse elevene leser med ørene, ved at de skanner inn all lesetekst fra eget pensum, for deretter å få pensum lest opp fra egen PC ved hjelp av syntetisk tale.. Og takket være moderne programvare for skrivestøtte har disse elevene utviklet et skriftspråk.. Se demovideoer ut til høyre.. Samlesning med PC fremmer både lese- og skriveferdigheter.. Toneangivende pedagoger fremhever samlesning som en god vei til utvikling av både lese- og skriveferdigheter for språksvake elever.. Og at dagens programvarer for PC gir mulighet for en bedre pedagogisk uttelling enn det man har fått med tradisjonell samlesning, hvor en voksen leser sammen med den lesesvake eleven.. I dag kan eleven selv samlese med egen PC etter at den aktuelle tekst som skal leses er lagt inn i et tekstdokument..  ...   som har lærevansker, men er de som har minst innflytelse på valg av metode og bruk av ressurser.. Ikke bare norsk skole, men i de fleste land i den vestlige verden, er det en systemsvikt som er årsaken til at elever med lærevansker ikke får utviklet grunnleggende kunnskaper i løpet av 10 år i grunnskolen for det er utvilsomt mulig og hjelpe disse elevene.. I første omgang er det gode grunner for å rette et skarpt lys mot rektors virke som leder, deretter den kommunale skolesjef og rådmannens prioritering av ressurser, og ikke minst politisk hovedutvalg for utdanning i egen kommune.. Utover dette er det udiskutabelt at både Regjeringen og Stortinget har ett betydelig ansvar for dagens unnlatelsessynder overfor ressurskrevende elever.. Fordi det i dag finnes den nødvendig oversikt på systemnivå, over hvilken elever som faglig sviktes i skolen.. Siste PISA-rapport fra 2012.. http://www.. pisa.. no/, offentliggjort høsten 2013.. viser at ca 20 %, det vil si ca.. 12.. 000 16-åringer hver år, forlater grunnskolen uten å kunne lese- og skrive slik de må for å kunne ta videre utdannelse og komme inn i et verdig voksenliv.. Disse tallene viser at tilstanden i norsk skole er like ille som det som ble avdekket i første PISA-undersøkelser i år 2000.. Første PISA-rapport sendte en sjokkbølge, ikke bare gjennom skolenorge, men også Storting og Regjering.. Med diagnoser som dysleksi, ADHD og lignende som begrunnelse fratas fortsatt elever fag og deler av fag i ungdomsskolen.. Det kan ofte virke som det er viktigere at disse elevene sitter rolig, enn at de selv blir undervist i fag de ikke har lært.. Ressurskrevende elever sorteres fortsatt ut av undervisningen!..

  Original link path: /aktuelt/
  Open archive
 •  

 • Title: Hjelp til selvhjelp | Smart Læring
  Descriptive info: Hjelp, kunnskap og selvhjelp er tre sider av samme sak.. Disse sidene er først og fremst laget som en veiledning for foresatte med barn som ikke mestrer grunnskolen som forventet.. Utover dette har vi også laget en side om videre utdannelse med tanke på elever og studenter som har utfordringer når det gjelder lese- og skriveferdigheter.. De fire temasidene er: Barnetrinnet 1-7 , Ungdomstrinnet 8-10 , Rettigheter og klageadgang , Videre utdannelse.. På denne siden finner du et kort sammendrag fra den enkelte temaside.. Ved å klikke på ønsket overskrift kommer du til temasiden i sin helhet.. Her belyses hvorfor de to første skoleårene er helt avgjørende for barns videre skolegang, hva man som foresatt bør passe på, hva man selv kan gjøre, og ikke minst når det bør gjøres.. Klikk på overskriften for å lese hele siden.. På dette nivået i skolen kommer det klart til  ...   ungdomsskolen.. På denne siden har vi bl.. lagt inn lenker til relevant lovverk og politiske styringsdokumenter, for å vise hvordan retten til utdannelse formelt er forankret.. Her gis en oversikt over retten til å bruke datahjelpemidler til eksamen.. Og vi redegjør for hvordan og til hvilken myndighet man klager på mangelfull skolegang.. Her belyses hvordan elever og studenter som har utfordringer når det gjelder det å kunne lese og skrive kan inrette seg for å mestre videre utdannelse.. Med dagens datateknologi er det godt mulig selv for individer som er sterkt rammet av dysleksi og mestre både høyskole- og universitetsutdannelser.. Hjelp, kunnskap og selvhjelp er tre side av samme sak.. Disse sidene er først og fremst laget som en veiledning overfor foresatte med barn som ikke mestrer grunnskolen som forventet.. De fire neste sidene er organisert under overskriftene Barnetrinnet 1-7″, Ungdomstrinnet 8-10″, Rettigheter og klageadgang” og Videre utdannelse”..

  Original link path: /hjelp-til-selvhjelp/
  Open archive

 • Title: Barnetrinnet 1-7 | Smart Læring
  Descriptive info: Her finner du en gjennomgang av grunnskolens barnetrinn, hvor vi setter lys på viktige utviklingstrekk for elever som blir vurdert som lese- og skrivesvake.. Og vi legger spesielt vekt på å fortelle når det er tid for handling, for å unngå at slike elever blir skoletapere.. De to første skoleåren er helt avgjørende.. Fra første dag på skolen er undervisningen rettet mot utvikling av norsk/samisk som morsmål.. Målet er at alle elever skal knekke lesekoden senest i løpet av andre skoleår.. Som foresatt er det derfor spesielt viktig å holde øye med barnets språklige utvikling fra første skoledag, samt å være i løpende dialog med skolen.. For gode lærere finnes det mange av, og disse ser allerede første høst hvilke elever som trenger ekstra språkstimulans.. Rådfør deg med kontaktlærer hva du/dere selv kan bidra med for å stimulere språkutviklingen hos eget barn.. Om du ikke får det i klar tale fra skolen, er det et åpenbart signal om at ditt barn har en for sen språkutvikling den dagen skolen setter inn ekstra ressurser på leseopplæring, i første eller andre skoleår en opplæring som foregår i små grupper.. Hvis skolens tiltak ikke virker som forventet har ditt barn lovfestet rett til individuell tilpasset opplæring.. Hvis leseferdighetene ikke er normalt utviklet tidlig høst i andre klasse, er det etter vår erfaring all grunn til å gå inn i dialog med skolen ved rektor om ytterligere tiltak nå.. Fordi disse elevene er allerede i ferd med å falle av i kunnskapsutvikling på grunn av mangelfulle leseferdigheter.. Og det er viktig at tiltak iverksettes før et dårlig selvbilde har festet seg hos barnet.. Det som nå er viktig for ikke å tape tid er at en utredning fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), med tilhørende vedtak og ekstra ressurser  ...   mener det vil være.. uanstendig.. og.. ikke.. gi et slikt råd på dette stadiet, fordi situasjonen fort nå kan få alvorlige konsekvenser for barnets skolegang, hvis en forandring ikke inntrer.. Tredje skoleår starter lesearbeidet for alvor.. Nå kommer leselekser i et slikt omfang at barn som ikke har lært å avkode skriftspråket med øynene, (å lese), vil falle ut av kunnskapsstigen, hvis det nå ikke brukes betydelige ressurser på skolen.. Foresatte må i tillegg regne med å bidra med leksearbeidet, bl.. gjennom samlesning, (leser lekser sammen med barnet som blir både leksearbeid og lesetrening).. Utover dette bør disse barna nå læres opp i bruk av PC med tanke på å bruke dataprogrammer som kompenserer for lesesvakhet og gir skrivestøtte.. Hvor siktemålet bør være at eleven kan utføre selvstendig skolearbeidet i løpet av fjerde skoleår, ved hjelp av PC og programvarer.. De dataprogrammene vi snakker om er spesielt utviklet for å støtte lese- og skrivesvake elever, og kan ikke sammenlignes med standard skriveprogrammer som world og lignende.. Se de demovideoene som ligger ute på disse nettsidene.. Men det er først ved en konsultasjon vi fullt ut kan vise deg hvilken hjelp og støtte disse dataprogrammene virkelig kan gi.. Fra fjerde til og med syvende klasse.. Elever som kommer inn i mellomtrinnet med dårlige lese- og skriveferdigheter, må tilføres betydelig og tilstrekkelige ressurser slik at de får en grunnskoleutdannelse, som kan gi en plattform for videre utdannelse og et verdig voksenliv.. Hvis denne vilje eller evnen mangler hos skolen og undervisningssituasjonen oppleves som fastlåst, er vårt råd at du leser siden.. Rettigheter og klagemuligheter.. og vurder hvor i prosessen dere står.. Nå bør det vurderes om det kan være formålstjenlig å klage kommunens skoletilbud inn for fylkesmanns-embetet.. Videre bør alle private tiltak som er mulig iverksettes..

  Original link path: /hjelp-til-selvhjelp/grunnskolen-1-7/
  Open archive

 • Title: Ungdomstrinnet 8-10 | Smart Læring
  Descriptive info: Nå er det tid for å ivareta de rettighetene som lese- og skrivesvake elever har, slikt som bruk av hjelpemidler på eksamen og tilpasset eksamensform.. Bruk av hjelpemidler og tilpasset eksamen.. For elever som trenger PC og programvarer for lese- og skrivestøtte, bør det nå være innarbeidet gode rutiner for daglig bruk av disse verktøyene i skole- og leksearbeid.. Lese- og skrivesvake elever har også rett til å bruke de samme hjelpemidlene under alle eksamener og prøver.. I tillegg har de rett til tilrettelagte eksamener, som kompenserer for konsekvensen av deres personlige handikap.. Vårt råd er at man som foresatt går tidlig inn i en dialog med skolen om tilrettelagte eksamener, slik at det blir en realitet.. Fordi dette er  ...   meget krevende.. Dagens standardtilbud er tilleggstid, som er en dokumentasjon på at man ikke har forstått dysleksiens vesen og den konsekvens som følger.. Dysleksi i likhet med alle andre handikapp er individuelle i sin konsekvens og det er handikapets konsekvenser det skal kompenseres for, ikke diagnosens navn.. Hvis elever med lese- og skrivevansker har kommet til ungdomstrinnet uten at de har fått hjelpemidler, eller har fått hjelpemidler men ikke fått opplæring i bruk av disse, har skolen forsømt seg.. Hvis skolen kommer med forslag om fritak for fag eller forslag om at det ikke settes karakterer i fag, bør man som foresatt motsette seg dette.. Fordi uten karakterer i fag vil alle videre skolegang være vanskelig, og mange muligheter utelukket..

  Original link path: /hjelp-til-selvhjelp/ungdomstrinnet/
  Open archive

 • Title: Rettigheter og klageadgang | Smart Læring
  Descriptive info: Her finner du referanser til politiske styringsdokumenter og den lovtekst som regulerer rett til utdannelse, og tilpasset opplæring gjennom hele grunnskolen og tre år i vidregående utdannelse.. Utover dette har vi funnet det naturlig å opplyse om løpende rettigheter i skoleløpet allerede fra første skoleår denne informasjonen finner du på de tre sidene som ligger føre denne siden her under fanen Hjelp til selvhjelp.. Med andre ord denne siden bør leses i lys av den informasjon og de råd vi gir løpende i tekstene om de respektive skoletrinn.. Rettigheter og realiteter.. Alle barn har rett til en 10 år grunnskoleutdannelse som gir en plattform som kvalifiserer for et verdig voksenliv, det vil si en utdannelse som kvalifiserer for deltakelse i arbeid- og samfunnsliv.. En slik rettighet følger av.. Opplæringslova.. , hvor det fremheves at skoleeier, kommunen, har plikt til å sørge for tilpasset opplæring.. Det er lovfestet høy lærertetthet fra 1.. til 4.. klassetrinn, i fagene norsk/samisk og matematikk.. Kunnskapsløftet.. (2006) som et politisk styringsdokument understreker lovens bokstav:.. Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.. (.. ) å sikre tilpasset opplæring for alle elever ( ).. Kunnskapsdepartementet.. (13.. 02.. 2011).. Se også.. Nå viser imidlertid siste.. PIiSA-rapport.. at ca.. 21 % av våre barn forlater grunnskolen som 16-åringer uten å ha fått innløst denne rettigheten.. Så det er all grunn til å følge opp eget barns utvikling av lese- og skriveferdigheter, spesielt de første skoleårene.. Individuell opplæringsplan (IOP).. Alle elever som ikke får en forventet og relevant kunnskapsutvikling har rett til spesialundervisning basert på en faglig utredning i henhold til.. § 5-3 i Opplæringsloven.. , som i hovedsak knyttes opp mot en diagnose.. Som i neste omgang utløser en IOP, som er et tveegget  ...   kan navigeres i med gratisprogrammet.. AMIS.. Man vil imidlertid ikke se annet enn overskrifter på skjermen, men kan altså bla ned på avsnitt- og sidenivå.. Vi anbefaler at man går et skritt videre og skanner inn leselekser for så å legge disse inn i et tekstdokument.. Dette gir mulighet for opplesning med syntetisk tale, samtidig som ordene markeres synkront med opplesningen.. Lydbok i fullformat fremmer både lese- og skriveutviklingen i følge ledende pedagoger på feltet.. Se første demonstrasjonsvideo ut til høyre.. Hjelpemidler til eksamen tillatt, nasjonale prøver annerledes.. De elevene som har fått tildelt hjelpemidler, lese- og skrivestøtteprogrammer som Lingdys og Lingright har rett til å bruke disse til eksamen.. Ja, alle hjelpemidler er lov.. Se rundskriv fra Utdanningsdirektoratet h.. er.. Ved nasjonale prøver kan elever fritas, dataprogrammer ikke tillatt.. Se rundskriv fra.. Utdanningsdirektoratet her.. Klageadgang og klagemuligheter.. Hvis man ikke er fornøyd med barnets grunnskoleutdannelse, klager man i første omgang til rektor ved den aktuelle skole, og deretter til kommunens skolesjef.. Hvis slike klager ikke fører frem er fylkesmannsembetet neste klageinstans, som vanligvis fyller sin forvaltningsrolle som kontrollinstans på en god måte.. Det hender imidlertid at de legger skolesjefens påstand til grunn og ikke griper inn i saker til tross for at velutrustede barn ikke lærer det de skal på skolen.. Da er vår anbefaling at man i tilfelle klager Fylkesmannens avgjørelse inn for politisk ledelse i utdanningsdepartementet.. Hvis departementet ikke griper inn i saken, er vår anbefaling at saken klages inn for Sivilombudsmannen som kontrollorgan overfor Regjeringen, med den begrunnelse at utdanningslovens bokstav og intensjon ikke etterleves av Regjeringen, som er departementets ansvar uansett årsak.. Forvaltningslovens bestemmelser.. De offentlige instanser som tilskrives har en måned på å gi svar på din henvendelse, og klare regler som ivaretar klager.. Se forvaltningsloven.. Kapittel 3.. Alminnelige regler om saksbehandlingen..

  Original link path: /hjelp-til-selvhjelp/rettigheter-klage/
  Open archive

 • Title: Videre utdannelse | Smart Læring
  Descriptive info: Videregående skole og høyere utdannelse.. For de som trenger det er tilpasset opplæring lovfestet også i tre år i videregående utdannelse.. Og med dagens datateknologi gjennomfører også dyslektiske studenter høyere utdannelse.. Dyslektiske elever mesterer høyere utdannelse, men.. Først og fremst kan det være greit å vite for elever som har en mangelfull 10-åring skolegang, eller dårlige karakter fra grunnskolen at retten til tre år med videregående heldagsutdannelse er lovfestet,.. klikk deg rett inn i loven her.. Utdannelsen må gjennomføres før fylte 24 år.. Hvis bruk av PC og programvarer både for lese- og skrivestøtte ble godt innarbeidet i løpet av grunnskolen, vil ikke skolegang for elever med lese- og skrivevansker by på andre faglige utfordringer enn det deres medelever møter – men disse elevene bør være forberedt på at de må arbeider mer enn sine medelever.. Det finnes i dag mange eksempler på at selv elever som ikke utvikler  ...   høyere utdanningsinstitusjoner er administrativt fristilt fra regjering og storting og har med det rett til å avgjøre hva som er en relevant tilrettelagt eksamen.. Vår erfaring er dessverre at mange høyskoler og universiteter per dato ikke imøtekommer handikappede elevers rett og behov for tilrettelagt eksamen.. Når det gjelder dysleksi og lignende synes dette først og fremst og være forårsaket av manglende innsikt i lese- og skrivesvakhet som fenomen.. Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo er et skrekkens eksempel på motvilje og intoleranse overfor studenter med en dysleksidiagnose.. Og hadde så sent som februar 2011 en lovstridig praksis på dette feltet, ved å nekte sterkt dyslektiske studenter tilrettelagt eksamen.. Etterutdannelse for voksne.. Voksne med lese- og skrivevansker som skal ta etter- og videreutdannelse vil ha stor nytte av data og programvare.. Ta kontakt med oss hvis du ønsker personlig veiledning, i bruk av, og kunnskap om, hva som finnes av hjelpemidler..

  Original link path: /hjelp-til-selvhjelp/videregaende-hoyere-utdanning/
  Open archive

 • Title: Rettighetsbistand | Smart Læring
  Descriptive info: Siden 1996 har Tom bistått foreldre med dyslektiske barn i grunnskolen, ungdom og voksne med dysleksi i videregående- og høyere utdannelse, med å utløse retten til ressurser og tilretteleggelse av undervisning og eksamener.. Tom har en inngående kunnskap om norsk forvaltning og politikk basert på 16 års erfaring som generalsekretær og sin embetseksamen som samfunnsviter.. Alle saker han har engasjert seg i har løst seg til  ...   de tyngste sakene Tom har arbeidet med har blitt omtalt i media.. En av sakene var en student ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), som i nesten tre år ble nektet tilrettelagt eksamen som tok hensyn til studentens dysleksi.. Se:.. tv2nyhetene.. no/innenriks/vant-over-universitetet-2441407.. html.. Hege ble i 2010 uteksaminert som jurist og gikk rett ut i arbeid.. Ta kontakt hvis du trenger bistand, råd eller hjelp!..

  Original link path: /rettighetsbistand/
  Open archive

 • Title: Kurs | Smart Læring
  Descriptive info: Kurs og foredrag.. Her gis en oversikt over hva vi tilbyr av kurs og foredrag.. Kurs for stat og kommune.. Smart Læring tilbyr kurs i bruk av Lingdys og Lingright til skoler og lærere, PPT, NAV og andre profesjoner i undervisningssektoren.. Kursene legges opp i samarbeid med selskapet Lingit AS, som har utviklet og eier programmene Lingdys og Lingright.. Våre kurs inneholder også spesialpedagogisk bruk av PC, skanner, og andre programvarer enn de som allerede er nevnt.. Kurs for foresatte.. Smart Læring tilbyr målrettet kurs i bruk av PC, programvarer, skanner og annet teknisk utstyr, for foresatte som har behov for å støtte eget barn i bruk av hjelpemidler.. Kurs for voksne som trenger lese- og skrivestøtte.. Vi tilbyr målrettede kurs i bruk av data, programvarer, og andre hjelpemidler for voksne som selv ønsker å bedre sine forutsetninger for  ...   bokstav, som settes i perspektiv av noen realiteter som vi finner innenfor utdanningssektoren.. Dette er paradoksenes foredrag.. Tom som kurs og foredragsholder.. Kurs og foredragsholder er Tom, som var uten skriftspråk når han rundet 40 år, men han hadde underskrevet mange brev de siste 12 årene.. Brevene var formet av hans personlige sekretær, som fikk stikkord og historier som utgangspunkt.. Nå gikk personlige sekretærer av moten i næringslivet, så Tom bestemte seg for å settes seg på skolebenken.. En Mastergrad ved Universitetet i Oslo var målet.. Det tok tid, men han kom i mål.. Og utviklet både gode lese- og skriveferdigheter på veien, takket være PC og moderne programvarer.. Den kunnskap Tom tilegnet seg inntil han var 40 år tok han inn via hørselen, for aviser og bøker kunne han knapt lese før denne tid.. Presentasjon.. Hjernefabrikken 9.. april 2011..

  Original link path: /kurs/
  Open archive

 • Title: Våre Kurs | Smart Læring
  Descriptive info: Dato: 09/10/2014.. Mer info om kurset..

  Original link path: /kurs/vare-kurs/
  Open archive •  


  Archived pages: 31