www.archive-no-2014.com » NO » S » SIFO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 895 . Archive date: 2014-10.

 • Title: SIFO - Statens institutt for forbruksforskning
  Descriptive info: .. arvid@sifo.. no.. Søk:.. Om SIFO.. Hovedarbeidsområder.. Styret.. Følg oss på Facebook.. Årsmeldinger.. Oppdrag.. Kontakt oss.. Interne sider.. Vitenskapelig ansatte.. Administrasjon.. Alfabetisk liste.. Kompetansekatalog.. Forbrukerpolitikk og -økonomi.. Forbrukskultur.. Teknologi og miljø.. Rapporter.. Bøker.. Bok og tidsskriftsartikler.. Paper og foredrag.. Kronikker og avisartikler.. SIFOs Referansebudsjett.. Samarbeidsprosjekter.. Organisasjoner.. English.. SIFO.. Ansatte.. Forskning.. Publikasjoner.. Lenker.. barn og unge.. bærekraftig forbruk.. dataspill.. digitale medier.. distribusjon.. forbrukermakt.. friluftsliv.. gjeld.. helse.. jul.. mat.. migrasjon.. miljø.. Referansebudsjettet.. regulering.. SIFO-survey.. spisevaner.. tekstil.. ull.. 10.. 10.. 2014.. New article: Consumption studies: the force of the ordinary.. Routledge has published a new Handbook of Sustainability and Fashion.. It includes a chapter written by SIFO researchers Ingun Grimstad Klepp and Kirsi Laitala called Consumption studies: The force of the ordinary.. The chapter discusses how knowledge of clothing consumption can contribute to the work on sustainable fashion.. The question is answered through examples from interdisciplinary projects on textiles at SIFO as well as from consumer research.. Les mer.. 26.. 09.. Kjøtt står i en særstilling i norsk matreklame.. Ny SIFO-rapport.. Det brukes betydelig mer penger på å markedsføre kjøtt enn fisk, frukt og grønt.. Både  ...   artikkel i tidsskriftet Childhood, med tittel Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo.. 12.. Økologiske grønnsaker kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning.. Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.. Det viser en artikkel med data fra Folkehelseinstituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa) som nylig ble publisert i British Medical Journal Open.. Artikkelen inngår i SIFO-forsker Hanne Torjusens doktorarbeid.. Nyhetsarkiv.. Pressemeldinger.. SIFO i media.. Barn skal ikke fratas inntekten sin (Oppland Arbeiderblad).. Apper baner vei for mobil-shopping (Adresseavisen).. "NM i Slappa" på Aker Brygge (MyNewsdesk).. Kraftig vekst i bruk av app (Netthandel.. no).. Nå vil vi lage mer og bedre mat hjemme (MyNewsdesk).. Avdomestisert (Aftenposten - Login).. Apper baner vei for mobil-shopping (Fædrelandsvennen).. Fra Lakris til luksus (Aftenposten - Login).. Dette er Noregs verste dialekt (Framtida).. Fikk smaken på fisk i høstferien (Aftenposten).. (Org.. nr: 971 036 885) Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo -.. Sandakerveien 24 C, Bygg B.. tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04.. sifo@sifo.. - Informasjonssjef:.. Berit N.. Fjeldheim..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: SIFO - ansatte
  Descriptive info: Ansatte > Alfabetisk liste.. Ansatt.. E-post.. Telefon.. Alfnes, Frode.. mailto:frode.. alfnes@sifo.. ">.. frode.. +47 22043556.. Amilien, Virginie.. mailto:virginie.. amilien@sifo.. virginie.. +47 22043566.. Berg, Lisbet.. mailto:lisbet.. berg@sifo.. lisbet.. +47 22043555.. Bergh, Tone Kristin.. mailto:tone.. bergh@sifo.. tone.. +47 22043568.. Bjerck, Mari.. mailto:mari.. bjerck@sifo.. mari.. +47 22043519.. Borch, Anita.. mailto:anita.. borch@sifo.. anita.. +47 22043582.. Borgen, Svein Ole.. mailto:svein.. borgen@sifo.. svein.. +47 22043578.. Borgeraas, Elling.. mailto:elling.. borgeraas@sifo.. elling.. +47 22043550.. Breiby, Iver A.. mailto:iver.. a.. breiby@sifo.. iver.. Brusdal, Ragnhild.. mailto:ragnhild.. brusdal@sifo.. ragnhild.. +47 22043560.. Bugge, Annechen.. mailto:annechen.. bugge@sifo.. annechen.. +47 22043567.. Dulsrud, Arne.. mailto:arne.. dulsrud@sifo.. arne.. +47 22043534.. Døving, Runar.. mailto:runar.. doving@sifo.. runar.. Engen, Jan.. mailto:jan.. engen@sifo.. jan.. +47 22043514.. Engh, Ane Christine.. mailto:ane.. c.. engh@sifo.. ane.. +47 22043500.. Fjeldheim, Berit Nyborg.. mailto:berit.. n.. fjeldheim@sifo.. berit.. +47 22043520.. Hebrok, Marie.. mailto:marie.. hebrok@sifo.. marie.. +47 22043525.. Heidenstrøm, Nina.. mailto:nina.. heidenstrom@sifo.. nina.. +47 22043515.. Helle-Valle, Jo.. mailto:jo.. helle-valle@sifo.. jo..  ...   +47 22043532.. Lien, Ragnhild Flesjø.. f.. lien@sifo.. +47 22043517.. Ottersen, Jon Christian.. mailto:jon.. ottersen@sifo.. jon.. +47 22043545.. Poppe, Christian.. mailto:christian.. poppe@sifo.. christian.. +47 22043553.. Roos, Gun.. mailto:gun.. roos@sifo.. gun.. +47 22043565.. Rysst, Mari.. rysst@sifo.. +47 22043552.. Schander, Jorunn Anita.. mailto:jorunn.. schander@sifo.. jorunn.. +47 22043581.. Schjøll, Alexander.. mailto:alexander.. schjoll@sifo.. alexander.. +47 22043513.. Skuland, Silje.. mailto:silje.. e.. skuland@sifo.. silje.. +47 22043571.. Slettemeås, Dag.. mailto:dag.. slettemeas@sifo.. dag.. +47 22043563.. Storm-Mathisen, Ardis.. mailto:ardis.. storm-mathisen@sifo.. ardis.. +47 22043562.. Strand-Pedersen, Grethe.. mailto:grethe.. s-pedersen@sifo.. grethe.. +47 22043512.. Strandbakken, Pål.. mailto:pal.. strandbakken@sifo.. pal.. +47 22043574.. Stø, Eivind.. sto@sifo.. +47 22043540.. Tangeland, Torvald.. mailto:torvald.. tangeland@sifo.. torvald.. +47 22043524.. Throne-Holst, Harald.. mailto:harald.. throne-holst@sifo.. harald.. +47 22043573.. Torjusen, Hanne.. mailto:hanne.. torjusen@sifo.. hanne.. +47 22043533.. Vereide, Kari.. mailto:kari.. vereide@sifo.. kari.. +47 22043569.. Vittersø, Gunnar.. mailto:gunnar.. vitterso@sifo.. gunnar.. +47 22043575.. Vramo, Lill Margrethe.. mailto:lill.. m.. vramo@sifo.. lill.. +47 22043572.. Vågeng, Sigrun.. mailto:sigrun.. vageng@sifo.. sigrun.. +47 22043516..

  Original link path: /ansatte
  Open archive

 • Title: SIFO - forskning
  Descriptive info: Den sam lende bærebjelken i grup pens forsk ningsinnsats faller inn under temaet forbruk, livsstil og levekår.. SIFOs referansebudsjett står sentralt i utviklingen av feltet.. Forskningsgruppen har fire faglig-tematiske tyngdepunkter digitale medier og forbruk, matkultur og spisevaner, pengespill og til slutt migrasjon, etnisitet og forbruk som bindes sammen både teoretisk og metodologisk.. Økt forståelse for produkters plass i forbrukskulturen og i forhold til miljø er viktige mål for gruppens arbeid.. Forholdet mellom teknologi og samfunn, og ulike innfallsvinker til studier av materiellkultur står dermed sentralt.. Produkttesting.. SIFOs testvirksomhet ble nedlagt 28.. 2.. Medarbeidere.. Pågående prosjekter.. Avsluttede prosjekter..

  Original link path: /forskning
  Open archive
 •  

 • Title: SIFO - Publikasjoner
  Descriptive info: Nedlasting og bestilling.. Fapporter kr 250.. Oppdragsrapporter kr 250.. Prosjektnotater kr 150.. Testrapporter kr 100.. Alle prisene er inkl.. mva.. Porto kommer i tillegg.. Prisene gjelder fra 1.. 1.. 2008.. SIFOs publikasjonsserier.. I tillegg til tidsskriftspublisering og bokpublisering, publiseres SIFO-forskning i egne rapportserier.. På sikt er målet å flytte tyngdepunktet fra SIFO-fagpubliseringsserie til tidsskriftspublisering.. Fagrapport (Professional Report ).. I Fagrapportene publiseres meriterende arbeider oftest knyttet opp til sluttrapportering fra større forskningsprosjekter.. Det stilles krav til at rapporten skal inneholde teori og hovedpresentasjon av ny forskning.. Dette omfatter også utvikling og utprøving av nye forskningsmetoder.. Rapportene er kvalitetssikret av SIFOs forskningsledelse.. Oppdragsrapport ( Project Report ).. Dette er en serie tilpasset SIFOs oppdragsmarked.. Rapportene er en direkte tilbakemelding til oppdragsgiver, avgrenset til problemstillinger i henhold til kontrakt.. Rapportene inneholder derfor som regel ikke teoridiskusjoner, dersom ikke dette er en eksplisitt del av oppdraget.. Serien inneholder rapportering på alle SIFOs oppdragsprosjekter.. Variasjonene i rapportene er derfor relativt stor fra rapportering på helt avgrensede testoppdrag til  ...   foreløpige konklusjoner, i tillegg publiseres litteraturstudier, foredrag og annen dokumentasjon knyttet opp til prosjekter i denne serien.. Prosjektnotatene dekker dokumentasjon både fra SIFOs forsknings-, undersøkelse- og testvirksomhet.. Prosjektnotatene kvalitetssikres av prosjektledere.. Testrapporter.. Rene testresultater publiseres i testrapporter.. Testrapporter er satt opp i samsvar med internasjonale retningslinjer for slike rapporter dvs.. at de inneholder dokumentasjon på metoder, gjennomføring og resultater, men ikke faglige vurderinger.. Testrapportene kvalitetssikres i henhold til gjeldende kvalitetssikringsrutiner på testavdelingen (kvalitetshåndbok).. Sammendrag.. For noen få forskningsarbeider utarbeides det korte og populariserte sammendrag som i første rekke er beregnet på videreformidlere , bl.. myndigheter, skoler og presse.. Sammendragene kvalitetssikres av informasjonssjef.. Reprintserie.. Dersom vi lykkes i å øke tidsskriftspubliseringen, har vi en ide om å opprette en egen.. reprint - serie der publiserte arbeider legges inn i en nummerert serie i egne SIFO-omslag.. Dette gjøres andre steder, men vi er usikre på hvor klarert det er med de respektive tidsskriftene.. En slik serie vil øke for SIFO-profileringen.. 2014.. 2013.. Tidligere år.. 2015..

  Original link path: /publikasjoner
  Open archive

 • Title: SIFO - søk
  Descriptive info: Søk.. Alle.. Ansatte.. Prosjekter.. Publikasjoner.. Kompetanse.. Totalt 158 treff.. Ansatte (10 av 13 treff).. Vis alle.. Prosjekter (10 av 27 treff).. "I want to be me.. I want to be cool".. "Mat i farten".. Barn og unge.. Barn og unge i mediehverdagen.. Barn og unge som forbrukere av kommersielle digitale medietilbud.. Barns spilling på smartmobil og nettbrett.. Fotball til glede, fotball til eksellens?.. Hva er skummelt?.. IKTsatsning: Digitale medier  ...   og drikkereklamer rettet mot barn.. 2013 Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo?.. 2012 Kalendergaver 2012.. 2012 Bruk av sykkel.. 2012 Sjetteklassingers digitale hverdag.. 2012 "Lyden av hudfarge" blant barn i Groruddalen.. 2012 Samtaleintervjuet som diskurs.. 2011 "Skal du på Klubben?".. 2011 Skjønnhet og helse.. Kompetanse (9 treff).. barn og idrett.. barn og internett.. barn og kommersialisme.. barn og reklame.. barns forbruk.. barns forbrukskunnskap.. barns kosthold.. barns økonomisk kunnskap.. sosialisering..

  Original link path: /index.php?factory=index&search=barn*&search_file=sifo_topic
  Open archive

 • Title: SIFO - søk
  Original link path: /index.php?factory=index&search=b%C3%A6rekraftig&search_file=sifo_topic
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: SIFO - søk
  Descriptive info: Totalt 3 treff.. Ansatte (1 treff).. Prosjekter (1 treff).. Publikasjoner (1 treff)..

  Original link path: /index.php?factory=index&search=dataspill&search_file=sifo_topic
  Open archive

 • Title: SIFO - søk
  Descriptive info: Totalt 72 treff.. Ansatte (5 treff).. Prosjekter (9 treff).. Forbrukerkunnskap 2010.. Levekårsrapport for personer med nedsatt funksjonsevne.. Migrasjon 2011.. PKI-Forbrukerundersøkelse.. RAM 2009 - Parabolens betydning for identifisering og tilhørighet i Norge.. Utredning om forbrukernes stilling i informasjonssamfunnet.. Publikasjoner (10 av 53 treff).. 2014 Connecting and communicating with the near field:.. 2014 Consuming Familiarity and Alterity in  ...   The Dynamics of Localizing Home in Foreign Territories.. 2013 Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere.. 2012 Digitale medier, identitet og kjønn.. 2012 Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere.. 2011 Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole.. 2010 Language-games, in/dividuals and media uses.. Kompetanse (5 treff).. bredbånd.. e-handel.. interaktivitet.. internett..

  Original link path: /index.php?factory=index&search=digitale&search_file=sifo_topic
  Open archive

 • Title: SIFO - søk
  Descriptive info: Totalt 29 treff.. Prosjekter (6 treff).. CYCLE.. Euro-MARC.. Fiskens distribusjon - en komparativ studie.. Mat og miljø: Forbrukerholdninger og utfordringer for lokal produksjon og nasjonal distribusjon av økologiske matvarer.. Nordmenns forbruksmønster av brød og korn.. Publikasjoner (4 treff).. 2013 Priser og endringer merverdiavgift for mat.. 2004 Prismåling i nye Dagligvare-Norge.. Distribusjon av fisk i Norge.. Produksjon, distribusjon og forbruk av økologisk mat (NB flere medforfattere fra Bygdeforskning).. Kompetanse (10 av 14 treff).. dagligvarehandel.. forbrukerholdninger.. forbrukerinnflytelse.. forbrukermønstre.. grensehandel.. handleatferd.. internasjonalisering.. kjøpesenter.. mat og reiseliv.. miljøbevissthet..

  Original link path: /index.php?factory=index&search=distribusjon&search_file=sifo_topic
  Open archive

 • Title: SIFO - søk
  Descriptive info: Totalt 7 treff.. Prosjekter (2 treff).. Fobrukerkompetanse.. Publikasjoner (5 treff).. 2009 Forbrukerens ansvar.. 2009 'Trade, not Aid'.. 2006 Forbrukermakt.. 2005 The role of consumers in environmental successes.. Dyr er ikke bare mat..

  Original link path: /index.php?factory=index&search=forbrukermakt&search_file=sifo_topic
  Open archive

 • Title: SIFO - søk
  Descriptive info: Totalt 12 treff.. Ansatte (3 treff).. Made to fit.. Mot en bærekraftig fritid.. Publikasjoner (6 treff).. 2013 The Rationalisation of Consumption.. 2013 Klær for handikappede.. 2010 Klær og utstyr til en hver anledning.. 2010 Fritidsbåter og miljø.. 2007 Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk.. 2005 Kledd for friluftsliv.. Kompetanse (1 treff)..

  Original link path: /index.php?factory=index&search=friluftsliv&search_file=sifo_topic
  Open archive •  


  Archived pages: 895