www.archive-no-2014.com » NO » S » SANSETAP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1146 . Archive date: 2014-10.

 • Title: sansetap.no » Info om syn og hørsel i alle aldre
  Descriptive info: .. Til hovedinnhold.. Simulator.. Diagnoser.. Støtte hjelp.. Søk etter:.. Tekststørrelse.. A-Å.. Nettstedskart.. Velkommen til sansetap.. no!.. Sansetap.. no er en nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre.. Syn og hørsel regnes som våre viktigste sanser.. Noen har medfødte sansetap.. Andre opplever å få  ...   veksler.. Småbarn.. Syn.. Hørsel.. Kombinerte sansetap.. Barn og unge.. Voksne.. Eldre.. Syn og hørsel hos eldre.. Nyttig om sansetap.. no.. Tilgjengelighet.. Om sansetap.. Opphavsrett.. About sansetap.. Bidragsytere.. Kontakt.. For tilbakemelding og innspill, ta kontakt med oss på.. post@sansetap.. For tekniske henvendelser bruk.. webutvikling@sansetap.. Redaksjon.. Ansvarlig redaktør: Tone Mørk.. Redaktør: Nina Sellæg.. Logg inn.. no 2014.. Statped..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Simulator
  Descriptive info: Info om syn og hørsel i alle aldre.. Hovedmeny.. Tilbake til forsiden.. Du er her:.. sansetap.. Simulator.. Vil du vite mer om hvordan det.. kan.. være å se eller høre dårlig og hvilke tiltak som kan kompensere for nedsatt syn og hørsel?.. Gå inn på syns- og hørselssimulatorene våre! Her kan du.. se.. eller.. høre.. hvordan ulike syns- og hørselsnedsettelser.. arte seg for ulike aldersgrupper i forskjellige dagligdagse situasjoner.. Ved å klikke på tiltak , vil du få opp en  ...   viktig å merke seg at syns- og hørselsinntrykk er svært individuelle, selv for to personer som har den samme syns- eller hørselsnedsettelsen.. Det vi presenterer i disse simulatorene gir derfor bare en antydning om hvordan det.. arte seg.. Mange ulike forhold spiller inn, så som diagnose, grad av nedsettelse, alder, funksjon, tilleggsvansker, dagsform, situasjon/aktivitet, fysiske miljø (blant annet lyd- og lysforhold) osv.. Synssimulator.. småbarn.. barn og unge.. voksne.. eldre.. Hørselssimulator.. eldre høreapparatsimulator.. Publisert 06.. 09.. 12, sist oppdatert 22.. 05.. 2014..

  Original link path: /simulator/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Diagnoser og tilstander – alle sansetap
  Descriptive info: Diagnoser og tilstander alle sansetap.. Diagnoser og tilstander alle sansetap.. På sidene om.. diagnoser og tilstander alle sansetap.. , finner du informasjon om mange syns- og/eller hørselsdiagnoser, tilstander, sykdommer og skader som kan forekomme.. 12, sist oppdatert 15.. 08..

  Original link path: /diagnoser-og-tilstander/
  Open archive
 •  

 • Title: sansetap.no » Støtte og hjelp
  Descriptive info: Støtte og hjelp.. Familien.. Offentlige instanser.. Rettigheter og tilbud.. Organisasjoner, nyttige adresser.. Refleksjoner.. Støtte og hjelp.. Alle er forskjellige og velger ulike måter å leve på.. Hverdagen når en selv har sansetap eller er i familie med en med sansetap byr på mange gleder, men også bekymringer.. Det dukker stadig opp nye utfordringer i hverdagen som nærpersonene og nettverket ønsker å finne løsninger på.. For fagpersonene rundt familien kan det være første gangen de arbeider med noen som har nedsatt syn og/eller hørsel.. Mange spørsmål trenger svar.. Men hvor skal man henvende seg for å få støtte  ...   likemannsarbeid og kan være et sted for samvær med andre som har sansetap?.. På sidene.. støtte og hjelp.. får du informasjon om dette.. Overlevelsesdrakt.. av Karen Marie Oma.. Jeg fiksa ikke.. å få et barn.. med nedsatt.. funksjonsevne.. Hvor lærer man.. å mestre slikt?.. Jeg trengte hjelp;.. psykolog, familieterapeut,.. rekreasjon og medisin.. tro, tid og tålmodighet.. fra nærmenneskene mine.. Av alt dette sydde jeg.. møysommelig.. min overlevelsesdrakt.. Nå flyter jeg.. dupper og hviler.. i vannskorpa.. Kilde.. Oma, K.. M.. (2010).. Jammer og kanari.. En samling drops- og tigerdikt.. Sandnes: Bokforlaget Publica.. 12, sist oppdatert 18.. 04.. 2013..

  Original link path: /stotte-og-hjelp/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Tekststørrelse
  Descriptive info: Tekststørrelse.. Du kan selv justere teksten til ønsket størrelse ved å følge instruksjonen for din datamaskin og nettleser.. Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).. Trykk samtidig på + for å forstørre eller for å forminske.. For å tilbakestille størrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk samtidig på 0.. 12, sist oppdatert 30.. 06..

  Original link path: /tekststorrelse/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Alfabetisk oversikt
  Descriptive info: Alfabetisk oversikt.. Alfabetisk oversikt.. Her finner du en alfabetisk oversikt over informasjonen på nettstedet:.. 0.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X.. Y.. Z.. Æ.. Ø.. Å.. ADL - voksne syn.. ADL-hjelpemidler - barn og unge - syn.. ADL-hjelpemidler svaksynte - barn og unge - syn.. AVT veiledning - småbarn hørsel.. Affektiv inntoning - småbarn kombinerte.. Aktiviteter i dagliglivet (ADL) - barn og unge - kombinerte sansetap.. Aktiviteter i dagliglivet (ADL) - barn og unge - syn.. Aktiviteter i dagliglivet (ADL) - småbarn - kombinerte sansetap.. Aktiviteter i dagliglivet (ADL) - småbarn syn.. Aktivitetstilbud - barn og unge - hørsel.. Akustikusnevrinom - diagnoser hørsel.. Albinisme - diagnoser - syn.. Aldersrelatert makula degenerasjon (AMD) - diagnoser og tilstander syn.. Alfabetisk oversikt over sidene på nettstedet.. Alstrøm syndrom - diagnoser - kombinert.. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - barn og unge - kombinerte sansetap.. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - småbarn kombinerte sansetap.. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - voksne - kombinerte sansetap.. Amblyopi - diagnoser - syn.. Andre symptomer - voksne - kombinerte sansetap.. Andre øyesykdommer - barn og unge - kombinerte sansetap.. Andre øyesykdommer - voksne - kombinerte sansetap.. Animasjon - voksne hørsel.. Animasjon - barn og unge hørsel.. Animasjon - barn og unge syn.. Animasjon - småbarn hørsel.. Animasjon - småbarn syn.. Animasjon - voksne syn.. Aniridi - diagnoser - syn.. Annerledeslandet - støtte og hjelp.. Anoti og mikroti - diagnoser - hørsel.. Ansvarsgruppe - rettigheter og tilbud.. Arbeid - deltakelse - voksne hørsel.. Arbeid - tilrettelegging - voksne hørsel.. Arbeid - tilrettelegging - voksne syn.. Arbeid - voksne kombinerte sansetap.. Arbeid - voksne syn.. Arbeid tilrettelegging - voksne kombinerte.. Arbeidsavklaringspenger - rettigheter og tilbud.. Asfyksi - diagnoser - kombinerte sansetap.. Astigmatisme - brytningsfeil - diagnoser - syn.. Audiogram - barn og unge - kombinerte sansetap.. Audiogram - barn og unge hørsel.. Audiogram - småbarn - kombinerte sansetap.. Audiogram - småbarn hørsel.. Audiogram - voksne hørsel.. Audiogram - voksne kombinerte sansetap.. Auditiv nevropati (AN) - diagnoser hørsel.. Auditiv-Verbal tilnærming (AVT) - småbarn hørsel.. Auditory processing disorder (APD) - diagnoser - hørsel.. Autismeliknende atferd - småbarn syn.. Avlastningstiltak - rettigheter og tilbud.. Avlese tegnspråk - barn og unge - kombinerte sansetap.. Avlese tegnspråk- voksne - kombinerte sansetap.. Babytegn - småbarn hørsel.. Bakgrunnsstøy og akustikk - barn og unge kombinerte.. Balanse - småbarn - kombinerte sansetap (ervervet).. Balansens betydning - voksne hørsel.. Barnas ridderuke - barn og unge syn.. Barnehage - prioritert opptak - støtte og hjelp.. Barnehagestart - småbarn hørsel.. Barotraume - diagnoser og tilstander hørsel.. Begynne i barnehage - småbarn kombinert.. Begynne i barnehage - småbarn syn.. Belysning og blending - barn og unge - syn.. Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) - diagnoser - hørsel.. Berøringssansen - barn og unge - kombinerte sansetap.. Berøringssansen - småbarn - kombinerte sansetap.. Berøringssansen - småbarn kombinerte sansetap.. Berøringssansen - voksne - kombinerte sansetap.. Berørte synsfunksjoner ved RP - småbarn kombinert.. Betennelse i ytre øret - diagnoser - hørsel.. Bevegelseshemning - barn og unge - kombinerte sansetap.. Bevegelseshemning - småbarn - kombinerte sansetap.. Bevegelseslek - småbarn - kombinerte sansetap.. Bevegelseslek - småbarn syn.. Bilstønad og spesialtilpasninger - støtte og hjelpad.. Briller og kontaktlinser - barn og unge syn.. Briller og kontaktlinser - småbarn syn.. Briller og kontaktlinser - voksne syn.. Bro fra holme til fastlandet - refleksjoner - voksne - hørsel.. Brudd i ørebenskjeden - diagnoser - hørsel.. Bruk av Sarepta - småbarn - kombinerte sansetap.. Bruk av hjelpemidler - barn og unge - kombinerte sansetap.. Bruk av hjelpemidler - småbarn - syn.. Bruk av sansene - barn og unge - kombinerte sansetap.. Bruk av sansene - innledning - barn og unge - syn.. Bruk av sansene - småbarn - syn.. Bruk av sansene - småbarn hørsel.. Bruk av sansene - småbarn kombinerte sansetap.. Bruk av sansene - voksne - kombinerte sansetap.. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - rettigheter og tilbud.. Brytningsfeil - diagnoser - syn.. Bøker - barn og unge syn.. Bøker - småbarn - kombinerte sansetap.. Bøker - småbarn syn.. CHARGE syndrom - diagnoser kombinerte.. CI - hva består det av? Voksne hørsel.. CI - hva det består av - småbarn hørsel.. CI - hvordan fungerer det? - Småbarn hørsel.. CI - hvordan fungerer det? - voksne hørsel.. CI - hvordan fungerer det? Barn og unge - hørsel.. CI - hvordan får man det? - Barn og unge hørsel.. CI - hvordan får man det? - Småbarn hørsel.. CI - hvordan får man det? - voksne hørsel.. CI - mulighetene - småbarn hørsel.. Cerebral Parese (CP) - småbarn syn.. Cerebral Parese (CP) - voksne syn.. Cochleaimplantat (CI) - barn og unge hørsel.. Cochleaimplantat (CI) - barn og unge kombinerte.. Cochleaimplantat (CI) - småbarn hørsel.. Cochleaimplantat (CI) - småbarn kombinert.. Cochleaimplantat (CI) - voksne hørsel.. Cochleaimplantat (CI) kontroll - portrett - småbarn hørsel.. Cochleaimplantat, etter lydpåsetting - småbarn kombinerte sansetap.. Cornelia de Lange syndrom - diagnoser kombinerte sansetap.. Cri du chat syndrom - diagnoser kombinerte.. Cytomegalovirus (CMV) - diagnoser - kombinerte sansetap.. DAISY-bøker - barn og unge syn.. DAISY-bøker - voksne syn.. Definisjoner - småbarn syn.. Definisjoner - barn og unge - syn.. Definisjoner - voksne - syn.. Definisjoner til besvær - refleksjoner - voksne - hørsel.. Delfunksjoner og synstesting - innledning - småbarn syn.. Deltakelse - barn og unge - kombinerte sansetap.. Deltakelse - barn og unge - medfødte kombinerte sansetap.. Deltakelse - barn og unge - syn.. Deltakelse - innledning - barn og unge - hørsel.. Deltakelse - innledning - småbarn - kombinerte sansetap.. Deltakelse - innledning - småbarn hørsel.. Deltakelse - innledning - småbarn syn.. Deltakelse - innledning - voksne hørsel.. Deltakelse - innledning - voksne kombinerte sansetap.. Diabetisk retinopati - diagnoser - syn.. Diagnoser og tilstander - hørsel.. Diagnoser og tilstander - innledning - alle sansetap.. Diagnoser og tilstander - kombinerte sansetap.. Diagnoser og tilstander - syn.. Digitale kamera - barn og unge - syn.. Digitale kamera - småbarn syn.. Digitale kamera - voksne syn.. Digitale luper - barn - unge - syn.. Digitale luper - småbarn syn.. Downs syndrom - diagnoser - kombinerte sansetap.. Døvblindhet - definisjon - voksne kombinerte.. Døvblindhet - ulike former - voksne kombinerte.. Døve og døvhet - voksne hørsel.. Døve, døvhet og døvekultur - voksne hørsel.. Døvekultur - voksne hørsel.. Elefantfabel - barn og unge - syn.. Elefantfabel - småbarn syn.. Elektroniske leker - småbarn - kombinerte sansetap.. Elektroniske leker - småbarn syn.. Elektroniske leker/medier - barn og unge syn.. En mors fortelling om å få et barn med funksjonsnedsettelse - småbarn syn.. En ny vår - refleksjoner - voksne - hørsel.. Energitap - barn og unge - kombinerte sansetap.. Energitap - voksne - kombinerte sansetap.. Engelsk håndalfabet - barn og unge kombinerte.. Engelsk håndalfabet - voksne hørsel.. Enkeltvedtak - støtte og hjelp.. Enkle ledsagerteknikker - barn og unge syn.. Enkle ledsagerteknikker - voksne syn.. Ensidig hørselstap - barn og unge hørsel.. Ensidig hørselstap - småbarn hørsel.. Ensidig hørselstap - voksne hørsel.. Ergonomi - småbarn syn.. Ergonomi - svaksynte - barn og unge syn.. Erkjennelse - livsomstilling - voksne kombinert.. Ervervede syns - og hørselsvansker - barn og unge kombinerte.. Ervervede syns- og hørselsvansker - barn og unge - kombinerte sansetap.. Ervervede syns- og hørselsvansker - barn og unge kombinert.. Ervervede syns- og hørselsvansker - småbarn kombinert.. Ervervede syns- og hørselsvansker - tilrettelegging - småbarn kombinert.. Ervervede syns- og hørselsvansker - voksne - kombinerte.. Ervervede syns- og hørselsvansker - voksne kombinerte.. Ervervede syns- og hørselsvansker/om - småbarn kombinert.. Estetiske uttrykksformer - voksne - kombinerte sansetap.. FM-systemer - barn og unge - hørsel.. FM-systemer - småbarn hørsel.. FM-systemer - voksne hørsel.. FN-konvensjon nedsatt funksjonsevne - rettigheter og tilbud.. FNs barnekonvensjon - rettigheter og tilbud.. Fagpersoner på synsområdet - barn og unge syn.. Fagpersoner på synsområdet - voksne syn.. Fagpersoner synsområdet - småbarn syn.. Familie.. Familien - støtte og hjelp.. Farger og kontraster - barn og unge - syn.. Fargesyn - barn og unge - syn.. Fargesyn - småbarn syn.. Fargesyn - voksne - syn.. Filterglass - voksne syn.. Forandrings- og læringsprosess - livsomstilling - voksne kombinert.. Forberedelser barnehagestart - småbarn - kombinerte sansetap.. Foreldreveileder - voksne syn.. Formingsaktiviteter - barn og unge - syn.. Formingsaktiviteter - småbarn - kombinerte sansetap.. Formingsaktiviteter - småbarn syn.. Forstå hva barnet uttrykker - småbarn - kombinerte sansetap.. Forstørrende TV - barn og unge - syn.. Forstørrende TV, lese-TV, CCTV - småbarn syn.. Forventninger til CI - småbarn kombinerte sansetap.. Frida, historien om - støtte og hjelp.. Friluftsaktiviteter - barn og unge - kombinerte sansetap.. Friluftsaktiviteter - småbarn - kombinerte sansetap.. Friluftsaktiviteter - voksne - kombinerte sansetap.. Fritak foreldrebetaling barnehage - støtte og hjelp.. Fritid - småbarn syn.. Fritid - voksne hørsel.. Fritid og fysisk aktivitet - småbarn syn.. Fritidsaktiviteter - barn og unge - syn.. Funksjonsassistanse i arbeidslivet - rettigheter og tilbud.. Funksjonslek - småbarn syn.. Fysioterapi - rettigheter og tilbud.. Fysisk aktivitet.. Fysisk aktivitet - barn og unge hørsel.. Fysisk aktivitet - barn og unge syn.. Fysisk aktivitet - innledning - småbarn - syn.. Fysisk aktivitet - småbarn hørsel.. Fysisk aktivitet - småbarn kombinerte sansetap.. Fysisk aktivitet - voksne hørsel.. Fysisk tilrettelegging - barn og unge - hørsel.. Fysisk tilrettelegging - barn og unge kombinert.. Fysisk tilrettelegging - barn og unge syn.. Fysisk tilrettelegging - småbarn hørsel.. Fysisk tilrettelegging - småbarn kombinert.. Fysisk tilrettelegging - småbarn syn.. Fysisk tilrettelegging - voksne kombinerte.. Følesansen - barn og unge syn.. Følesansen - småbarn syn.. Før barnehagestart - småbarn - kombinerte sansetap.. Før skolestart - innledning - småbarn syn.. Før skolestart - småbarn kombinert.. Førerhund - støtte og hjelp.. Føtalt alkohol spekter forstyrrelse (FASD) - diagnoser og tilstander.. GPS - barn og unge - syn.. Gode lytteforhold - småbarn hørsel.. Gode råd - barn og unge syn.. Gode råd - voksne syn.. Gode råd mobilitet - småbarn syn.. Goldenhar syndrom (hemifacial mikrosomi) - diagnoser - kombinerte sansetap.. Grader av hørselstap - barn og unge - kombinerte sansetap.. Grader av hørselstap - småbarn - kombinerte sansetap.. Grader av hørselstap - voksne - kombinerte sansetap.. Grader av hørselstap - voksne hørsel.. Grunn- og hjelpestønad.. Grunn- og videregående opplæring - barn og unge hørsel.. Gruppesamtaler - barn og unge - kombinerte sansetap.. Gruppestørrelse - barn og unge kombinerte.. Grå stær (katarakt) - diagnoser - syn.. Grønn stær (glaukom) - diagnoser og tilstander syn.. Habilitering og rehabilitering - rettigheter og tilbud.. Haptisk kommunikasjon - dikt - voksne ervervet kombinert.. Haptiske signaler - barn og unge - kombinerte.. Haptiske signaler - voksne ervervet kombinert.. Helse- og omsorgstjeneste - rettigheter og tilbud.. Helse- og omsorgstjenester - rettigheter og tilbud.. Helsestasjonen - rettigheter og tilbud.. Hjelpemidler.. Hjelpemidler - barn og unge kombinerte.. Hjelpemidler - belysning - svaksynte - barn og unge syn.. Hjelpemidler - blinde - innledning - barn og unge - syn.. Hjelpemidler - blinde - småbarn syn.. Hjelpemidler - bruk - barn og unge- syn.. Hjelpemidler - innledning - barn og unge syn.. Hjelpemidler - innledning - voksne syn.. Hjelpemidler - innledning småbarn syn.. Hjelpemidler - småbarn kombinert.. Hjelpemidler - svaksynte - innledning - barn og unge - syn.. Hjelpemidler - svaksynte - småbarn syn.. Hjelpemidler - voksne kombinerte.. Hjelpemidler lek og fritid - barn og unge - syn.. Hjernehinnebetennelse - diagnoser - kombinerte sansetap.. Hjernerelatert synshemning (CVI) - diagnoser syn.. Hjernerelaterte synsvansker (CVI) - voksne syn.. Hjernerelaterte synsvansker - barn og unge - syn.. Hjernerelaterte synsvansker - småbarn syn.. Hjerneslag - synsforstyrrelser - diagnoser - syn.. Honnørrabatt - "grønt kort" - barn og unge kombinerte.. Honnørrabatt - grønt kort - voksne kombinert.. Honnørrabatt - rettigheter og tilbud.. Honnørrabbatt - "grønt kort" - rettigheter og tilbud.. Hovedgrupper - barn og unge - kombinerte.. Hovedgrupper - voksne - kombinerte.. Hukommelse som en gullfisk - refleksjoner - voksne - hørsel.. Hurlers sykdom - diagnoser - kombinerte sansetap.. Husbanken - rettigheter og tilbud.. Hva består et CI av? Barn og unge hørsel.. Hvor er jeg? - barn og unge - kombinerte.. Hvor er jeg? Voksne kombinerte.. Hvor skal jeg? - barn og unge - kombinerte.. Hvor skal jeg? Voksne kombinerte.. Hvordan komme dit? - barn og unge - kombinerte.. Hvordan kommer jeg dit? Voksne kombinerte.. Hvordan oppdage RP? - småbarn - kombinerte sansetap.. Hvordan reise - voksne kombinerte.. Hydrocephalus - diagnoser - kombinerte sansetap.. Hyperakusis/hyperacusis - diagnoser og tilstander hørsel.. Håndalfabet - barn og unge hørsel.. Håndalfabet - barn og unge kombinerte.. Håndalfabet - voksne kombinerte.. Håndalfabetene - voksne hørsel.. Høreapparat - barn og unge - hørsel.. Høreapparat - småbarn hørsel.. Høreapparat - voksne hørsel.. Høreapparat og CI - barn og unge - hørsel.. Høreapparat og CI - innledning - småbarn hørsel.. Høreapparat og cochleaimplantat (CI) - voksne kombinerte.. Høreapparater og CI - innledning - voksne hørsel.. Hørsel - barn og unge hørsel.. Hørsel - innledning - barn og unge hørsel.. Hørsel - innledning - småbarn hørsel.. Hørsel - innledning - voksne hørsel.. Hørsel - småbarn hørsel.. Hørselen - bruk av - småbarn hørsel.. Hørselen - ta vare på - barn og unge - hørsel.. Hørselsbanene - barn og unge hørsel.. Hørselsbanene - småbarn hørsel.. Hørselsbanene - voksne hørsel.. Hørselshemning pluss synshemning - barn og unge - kombinerte.. Hørselshemning pluss synshemning - voksne - kombinerte.. Hørselsmåling og tester - småbarn - kombinerte.. Hørselsmålinger - barn og unge - kombinerte.. Hørselsmålinger - innledning - småbarn hørsel.. Hørselsmålinger - småbarn - kombinerte.. Hørselsmålinger - voksne - kombinerte.. Hørselsmålinger og tester - barn og unge - kombinerte.. Hørselsmålinger og tester - innledning - barn og unge - hørsel.. Hørselsmålinger og tester - innledning - voksne hørsel.. Hørselsmålinger og tester - voksne - kombinerte.. Hørselsrelaterte vansker - diagnoser og tilstander hørsel.. Hørselssansen - barn og unge - syn.. Hørselssansen - småbarn syn.. Hørselsscreening - film - småbarn hørsel.. Hørselsscreening - nyfødte - småbarn hørsel.. Hørselsscreening nyfødte - småbarn kombinerte.. Hørselssimulator - barn og unge hørsel.. Hørselssimulator - småbarn hørsel.. Hørselssimulator - voksne hørsel.. Hørselssystemet - voksne hørsel.. Hørselstap - grader - barn og unge - hørsel.. Hørselstap - grader - småbarn hørsel.. Hørselstap - ulike former - småbarn hørsel.. Hørselstap - ulike former - voksne hørsel.. Hørselstester og høreapparat - video - småbarn hørsel.. Hørselsundersøkelser - portretter - småbarn hørsel.. Hørselsutvikling - småbarn hørsel.. Hørselsvansker - småbarn - kombinerte sansetap (ervervet).. Høyttalere - barn og unge - hørsel.. Høyttalere - småbarn hørsel.. Høyttalere - voksne hørsel.. IKT - barn og unge - kombinerte.. IKT - småbarn - kombinerte sansetap.. IKT - voksne - kombinerte.. IKT i bruk - barn og unge - syn.. IKT og bevegelseshemning - barn og unge kombinerte.. IKT-hjelpemidler - blinde - barn og unge - syn.. IKT-hjelpemidler - bruk - småbarn syn.. IKT-hjelpemidler - svaksynte - barn og unge syn.. Individuell opplæringsplan - rettigheter og tilbud.. Individuell  ...   Martin - voksne hørsel.. Portrett - Mette - voksne syn.. Portrett - Mette arbeid - voksne syn.. Portrett - Mette førerhund - voksne syn.. Portrett - Mette studier - voksne syn.. Portrett - Mie bruker CCTV - småbarn syn.. Portrett - Mie bruker kikkert - småbarn syn.. Portrett - Mie leker med lego - småbarn syn.. Portrett - Petter - barn og unge - kombinert.. Portrett - Petter i svømmehallen - barn og unge - kombinerte sansetap.. Portrett - Shahzab - skoleforberedelser - småbarn syn.. Portrett - Shahzab har mobilitetstrening - småbarn syn.. Portrett - Shahzab prøver ny sykkel - småbarn syn.. Portrett - Solveig Marie - barn og unge - syn.. Portrett - Solveig-Marie organist - barn og unge - syn.. Portrett - Solveig-Marie på videregående skole - barn og unge - syn.. Portrett - Solveig-Maries hjelpemidler - barn og unge - syn.. Portrett - lek og tegn - småbarn hørsel.. Portrett -Tonje - voksne - kombinerte.. Portrett Anne Kristine - kommunikasjon.. Portrett Anne Kristine - voksne hørsel.. Portrett Anne Kristine om CI - voksne - hørsel.. Portrett Anne Kristine, idrett - voksne - hørsel.. Portrett Berit - voksne kombinert.. Portrett Berit trening - voksne - kombinerte.. Portrett Ingibjørg leser bok - småbarn hørsel.. Portrett Mie som prinsesse - småbarn syn.. Portrett Peter - voksne - kombinerte.. Portrett Peter kommunikasjon - voksne - kombinerte.. Portrett Shahzab i barnehagen - småbarn syn.. Portrett Tormod - voksne - kombinerte.. Portrett Tormod organisering og opplegg - voksne - kombinerte.. Portretter - alpint - barn og unge syn.. Portretter - barn og unge - hørsel.. Portretter - barn og unge - kombinert.. Portretter - barn og unge - syn.. Portretter - fysisk aktivitet - barn og unge syn.. Portretter - gymnastikk-aktiviteter - barn og unge syn.. Portretter - klatring - barn og unge syn.. Portretter - sanglek og fallskjerm - barn og unge syn.. Portretter - showdown og skyting - barn og unge syn.. Portretter - skiglede - barn og unge syn.. Portretter - småbarn hørsel.. Portretter - småbarn med kombinerte sansetap.. Portretter - småbarn syn.. Portretter - svømmehallen - barn og unge syn.. Portretter - voksne - hørsel.. Portretter - voksne - kombinerte.. Portretter - voksne syn.. Posisjonering - småbarn - kombinerte sansetap.. Praktisk bistand og opplæring - rettigheter og tilbud.. Praktiske råd - i friminuttet - barn og unge - hørsel.. Praktiske råd - kollektivtrafikken - voksne hørsel.. Praktiske råd - småbarn syn.. Praktiske tips - barn og unge hørsel.. Praktiske tips - dialog - barn og unge hørsel.. Praktiske tips - i dialog - voksne hørsel.. Praktiske tips - i undervisningen - barn og unge hørsel.. Praktiske tips - småbarn hørsel.. Praktiske tips - voksne hørsel.. Praktiske tips arbeidsplassen - voksne hørsel.. Prematuritet - diagnoser - kombinerte sansetap.. Primært hørselshemmede - barn og unge - kombinerte.. Primært hørselshemmede - voksne - kombinerte.. Psykisk helse - hørsel - rettigheter og tilbud.. Psykisk helse - hørsel barn/unge - rettigheter og tilbud.. Psykososial tilrettelegging - barn og unge hørsel.. Punktskrift - barn og unge syn.. Punktskrift - voksne syn.. Punktskriftopplæring m.. - rettigheter og tilbud.. På Rikshospitalet - CI - portrett - småbarn hørsel.. RP - hvordan oppdage? - barn og unge - kombinerte.. Radio, TV og mobiltelefon - barn og unge - kombinerte.. Recruitment - diagnoser hørsel.. Refleksjoner - støtte og hjelp.. Regellek - lekeutvikling ca.. 6-12 år - småbarn syn.. Retinitis pigmentosa (RP) - voksne - kombinerte.. Retinitis pigmentosa - barn og unge - kombinerte.. Retinitis pigmentosa - diagnoser og tilstander syn.. Retinitis pigmentosa - småbarn - kombinerte sansetap.. Retinoblastom (RB) - diagnoser - syn.. Retinopathy of prematurity (ROP) - diagnoser - syn.. Rettigheter og tilbud - innledning.. Rim og regler - småbarn - kombinerte sansetap.. Rollelek - lekeutvikling ca.. 3-6 år - småbarn syn.. Rådgivningskontor for hørselshemmede - støtte og hjelp.. Sakkyndig vurdering.. Sammenheng - livsomstilling - voksne kombinert.. Sammensatte vansker - barn og unge - hørsel.. Sammensatte vansker - innledning - voksne syn.. Sammensatte vansker - småbarn hørsel.. Sammensatte vansker - småbarn syn.. Sammensatte vansker - voksne hørsel.. Samspill - barn og unge - kombinerte.. Samspill - småbarn - kombinerte.. Samspill, kommunikasjon og språk - voksne kombinerte.. Samsyn - barn og unge - syn.. Samsyn - småbarn syn.. Samsyn - voksne - syn.. Sanfilippos sykdom (MPS III) - diagnoser kombinerte.. Sanseintegrasjon - barn og unge kombinerte.. Sanseintegrasjon - småbarn kombinerte sansetap.. Sansemotorisk utvikling - småbarn syn.. Sanserom - småbarn - kombinerte sansetap.. Sansning og motorikk - småbarn kombinerte sansetap.. Sarepta - småbarn - kombinerte sansetap.. Se barnets uttrykk - småbarn - kombinerte sansetap.. Sjeldne tilstander - barn og unge hørsel.. Sjeldne tilstander - informasjon - småbarn syn.. Sjeldne tilstander - småbarn hørsel.. Sjeldne tilstander - voksne hørsel.. Sjeldne tilstander - voksne syn.. Skader i synsbanene - barn og unge syn.. Skader i synsbanene - diagnoser - syn.. Skader i synsbanene - småbarn syn.. Skader i synsbanene - voksne syn.. Skader på øyet og øyeregionen - diagnoser syn.. Skjeling - diagnoser og tilstander syn.. Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom - rettigheter og tilbud.. Skolehverdagen - barn og unge - kombinerte.. Skolestart - småbarn hørsel.. Skolestart - småbarn kombinerte.. Skolestart - småbarn syn.. Skoletilbud - barn og unge kombinerte.. Skoletilbud - støtte og hjelp.. Skriftspråkutvikling - småbarn syn.. Smakssansen - barn og unge kombinert.. Smakssansen - barn og unge syn.. Smakssansen - småbarn kombinerte sansetap.. Smakssansen - småbarn syn.. Smakssansen - voksne - kombinerte.. Smakssansen - voksne syn.. Småbarn - innledning - kombinerte sansetap.. Småbarn syn - innledning.. Sosial samhandling - barn og unge - hørsel.. Spesialpedagogisk hjelp - saksgang - rettigheter og tilbud.. Spesialpedagogisk hjelp - småbarn kombinerte.. Spesialpedagogisk hjelp før skolealder - rettigheter og tilbud.. Spesialundervisning - rettigheter og tilbud.. Spesialundervisning - saksgang - rettigheter og tilbud.. Spill - barn og unge syn.. Spill - småbarn - kombinerte sansetap.. Spill - småbarn syn.. Spillkonsoller og mobiltelefoner - barn og unge - kombinerte.. Spillkonsoller og mobiltelefoner - småbarn - kombinerte.. Språk - hva er det - småbarn hørsel.. Språk - småbarn kombinerte.. Språk og kommunikasjon - innledning - småbarn hørsel.. Språk- og begrepsutvikling - småbarn - syn.. Statped - rettigheter og tilbud.. Statped - statlig spesialpedagogisk tjeneste - rettigheter og tilbud.. Sticklers syndrom - diagnoser - kombinerte sansetap.. Strategier for deltakelse - voksne hørsel.. Støtte og hjelp - innledning.. Støttekontakt - fritidskontakt - rettigheter og tilbud.. Støttekontakt - voksne kombinerte.. Støyskader - diagnoser og tilstander hørsel.. Subjektive hørselstester - barn og unge hørsel.. Subjektive hørselstester - småbarn hørsel.. Subjektive hørselstester - voksne hørsel.. Svaksyntoptikk - barn og unge syn.. Svaksyntoptikk - innledning - barn og unge - syn.. Svaksyntoptikk - innledning - småbarn syn.. Symbollek - lekeutvikling ca.. 1,5 -3 år - småbarn syn.. Symptomer - øynene - voksne - kombinerte.. Symptomer på synsvansker - småbarn kombinerte.. Symptomer på synsvansker - småbarn syn.. Symptomer syn - småbarn kombinerte.. Symptomer synsvansker - barn og unge - syn.. Symptomer synsvansker - voksne - syn.. Symptomer øynene - småbarn kombinerte.. Symptomer, andre - barn og unge kombinerte.. Syn - innledning - barn og unge syn.. Syn - innledning - småbarn syn.. Syn og synsfunksjon - innledning - barn og unge - syn.. Syn og synsfunksjon - innledning - voksne syn.. Syn og synsfunksjon - voksne syn.. Syn og synsnedsettelse - innledning - barn og unge - syn.. Syn og synsnedsettelse - innledning - småbarn syn.. Synet - bruk av - småbarn hørsel.. Synets delfunksjoner og synstesting - barn og unge - syn.. Synets delfunksjoner og testing - voksne syn.. Syns- og hørselskontaktordningen - rettigheter og tilbud.. Syns- og hørselssans - barn og unge kombinerte.. Syns- og hørselssans - småbarn kombinerte.. Syns- og hørselssans - voksne - kombinerte.. Synsbanene - barn og unge syn.. Synsbanene - småbarn syn.. Synsbanene - voksne syn.. Synsdiagnoser og tilstander - barn og unge - kombinerte.. Synsdiagnoser og tilstander - småbarn - kombinerte.. Synsdiagnoser og tilstander - voksne - kombinerte.. Synsfelt - barn og unge - syn.. Synsfelt - småbarn syn.. Synsfelt - voksne - syn.. Synshjelpemidler - småbarn - kombinerte.. Synssansen - barn og unge - syn.. Synssansen - småbarn syn.. Synssimulator - barn og unge - syn.. Synssimulator - småbarn syn.. Synssimulator - voksne syn.. Synsskarphet - barn og unge - syn.. Synsskarphet - småbarn - syn.. Synsskarphet - voksne - syn.. Synsstimulering - småbarn syn.. Synstesting - småbarn kombinerte sansetap.. Synsundersøkelse - barn og unge - kombinerte.. Synsundersøkelse - sammensatte vansker - barn og unge - syn.. Synsundersøkelse - sammensatte vansker - småbarn syn.. Synsundersøkelse - sammensatte vansker - voksne - kombinerte.. Synsundersøkelse - sammensatte vansker - voksne syn.. Synsundersøkelse hos optometristen - Amelia - småbarn syn.. Synsundersøkelse hos synspedagogen - Amelia - småbarn syn.. Synsundersøkelse hos øyelegen - Amelia - småbarn syn.. Synsundersøkelse på synslabben - Amelia - småbarn syn.. Synsundersøkelse sammensatte vansker - småbarn - kombinerte.. Synsundersøkelse visuelle persepsjonsvansker - voksne - syn.. Synsutvikling - småbarn syn.. Synsvansker - småbarn kombinerte sansetap.. Søke/beholde arbeid - voksne hørsel.. Søke/beholde arbeid - voksne syn.. Taktil avlesning.. Taktil avlesning - voksne - ervervet kombinert.. Talebanan - barn og unge hørsel.. Talebanan - småbarn hørsel.. Talebanan - voksne hørsel.. Talespråk - barn og unge - hørsel.. Talespråk - innledning - småbarn hørsel.. Talespråk m/tegn - barn og unge hørsel.. Talespråk med tegn - småbarn hørsel.. Talespråk med tegn - voksne hørsel.. Talespråkutvikling - barn og unge hørsel.. Talespråkutvikling - småbarn hørsel.. Tapetoretinal dystrofi - diagnoser - syn.. Tegnspråk - barn og unge hørsel.. Tegnspråk - småbarn hørsel.. Tegnspråk - voksne hørsel.. Tegnspråkopplæring - støtte og hjelp.. Tegnspråkutvikling - døve barn - døve foreldre - småbarn hørsel.. Tegnspråkutvikling - døve barn - hørende foreldre - småbarn hørsel.. Teknisk tilrettelegging - barn og unge hørsel.. Teknisk tilrettelegging - småbarn hørsel.. Teknisk tilrettelegging - voksne hørsel.. Teleslynge - barn og unge - hørsel.. Teleslynge - småbarn hørsel.. Teleslynge - voksne hørsel.. Tempo og rytme - småbarn - kombinerte sansetap.. Terapiriding - støtte og hjelp.. Tidlig samspill - småbarn hørsel.. Tidlig samspill - tips - småbarn hørsel.. Tilpasningskurs døvblinde - barn og unge - kombinerte.. Tilpasningskurs døvblinde - rettigheter og tilbud.. Tilpasningskurs døvblinde - voksne - kombinerte.. Tilrettelegging - barn og unge - hørsel.. Tilrettelegging - barn og unge - kombinerte.. Tilrettelegging - innledning - barn og unge - syn.. Tilrettelegging - innledning - småbarn - syn.. Tilrettelegging - innledning - småbarn hørsel.. Tilrettelegging - voksne kombinert.. Tilskudd tiltak barnehage.. Tiltak - nedsatt synsfunksjon - innledning - småbarn syn.. Tiltak aktiviteter ute - småbarn syn.. Tiltak halvsidig synsfeltutfall - avstand - barn og unge syn.. Tiltak halvsidig synsfeltutfall - avstand - voksne syn.. Tiltak halvsidig synsfeltutfall - mellomavstand - barn og unge syn.. Tiltak halvsidig synsfeltutfall - mellomavstand - voksne syn.. Tiltak halvsidig synsfeltutfall - næravstand - barn og unge syn.. Tiltak halvsidig synsfeltutfall - næravstand - voksne syn.. Tiltak innskrenket synsfelt - avstand - barn og unge - syn.. Tiltak lang avstand - barn og unge - syn.. Tiltak lysømfintlighet - avstand - barn og unge - syn.. Tiltak sentralt synsfeltutfall - avstand - barn og unge - syn.. Tiltak uskarpt syn - avstand - barn og unge - syn.. Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall - felles aktiviteter - småbarn syn.. Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall - kort avstand - småbarn syn.. Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall - lang avstand - småbarn syn.. Tilvenning til høreapparat - voksne hørsel.. Tinnitus - diagnoser og tilstander hørsel.. Tolk på arbeidsplassen - voksne hørsel.. Tolk/ledsager tjeneste - barn og unge kombinerte.. Tolk/ledsager - barn og unge kombinert.. Tolk/ledsager og grønt kort - voksne medfødt kombinerte.. Tolk/ledsager tjeneste - voksne kombinert.. Tolk/ledsager-tjeneste - barn og unge - kombinerte.. Tolk/ledsager-tjeneste - voksne - ervervet kombinert.. Tolketjeneste - hørselshemmede og døvblinde - støtte og hjelp.. Toxoplasmose - diagnoser - kombinerte sansetap.. Tradisjonell, skriftlig informasjon - barn og unge - kombinerte.. Trakom - diagnoser - syn.. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-transport) - rettigheter og tilbud.. Trisomi 13 - diagnoser kombinerte.. Trommehinneruptur - diagnoser og tilstander hørsel.. Uformelle tester - barn og unge hørsel.. Uformelle tester - småbarn hørsel.. Uformelle tester - voksne hørsel.. Ulike former for døvblindhet - barn og unge kombinerte.. Ulike former for døvblindhet - småbarn kombinert.. Ulike hørselstap - barn og unge hørsel.. Ulike hørseltap - småbarn - kombinerte.. Undersøkelse visuelle persepsjonsvansker - småbarn - syn.. Undersøkelse - visuelle persepsjonsvansker - barn og unge - syn.. Undersøkelse om livsomstilling - voksne kombinert.. Ungdomstid - barn og unge hørsel.. Usher syndrom - diagnoser kombinerte.. Usher syndrom - voksne - kombinerte.. Usher syndrom type 1 - diagnoser - kombinerte.. Usher syndrom type 2 - diagnoser - kombinerte.. Usher syndrom type 3 - diagnoser - kombinerte.. Utbytte av CI - småbarn kombinerte.. Utdanning - innledning - voksne hørsel.. Utdanning - innledning - voksne syn.. Utdanning - tilrettelegging - voksne hørsel.. Utdanning - tilrettelegging - voksne kombinert.. Utdanning - tilrettelegging - voksne syn.. Utdanning etter videregående opplæring - rettigheter og tilbud.. Utdanningsvalg - voksne hørsel.. Utdanningsvalg - voksne kombinerte.. Utdanningsvalg - voksne syn.. Utnytte synet - småbarn hørsel.. Utredning av døvblindhet - barn og unge kombinert.. Utredning av døvblindhet - småbarn kombinert.. Utredning av døvblindhet - voksne kombinert.. Uveitt - diagnoser - syn.. Vanligste diagnoser - diagnoser - kombinerte sansetap.. Vanligste hørselsvansker - barn og unge - kombinerte.. Vanligste hørselsvansker - voksne - kombinerte.. Vanligste synsvansker - barn og unge - kombinerte.. Vanligste synsvansker - voksne - kombinerte.. Variasjon av synsfunksjon - barn og unge - kombinerte.. Variasjon i synsfunksjon - voksne - kombinerte.. Varslingsutstyr - barn og unge - hørsel.. Varslingsutstyr - småbarn hørsel.. Varslingsutstyr - voksne hørsel.. Vi er alle vanlige mennesker i våre egne liv - støtte og hjelp.. Video om AVT - forklaring - småbarn hørsel.. Voksenopplæring - rettigheter og tilbud.. Voksne - innledning - kombinerte.. Voksne - syn.. Væske i mellomøret - diagnoser - hørsel.. Wolfram syndrom - diagnoser - kombinerte sansetap.. Årsaker - innledning - barn og unge - syn.. Årsaker synsvansker - innledning - voksne - syn.. Årsaker synsvansker - småbarn syn.. Årsaker til hørselstap - barn og unge - kombinerte.. Årsaker til hørselstap - barn og unge hørsel.. Årsaker til hørselstap - småbarn - kombinerte.. Årsaker til hørselstap - småbarn hørsel.. Årsaker til hørselstap - voksne hørsel.. Årsaker til hørselstap - voksne kombinerte sansetap.. Økonomiske støtteordninger - rettigheter og tilbud.. Øregangsatresi - diagnoser - hørsel.. Øret - barn og unge hørsel.. Øret - småbarn hørsel.. Øret - voksne - hørsel.. Ørevoks - diagnoser - hørsel.. Øyemotorikk - barn og unge - syn.. Øyemotorikk - småbarn - syn.. Øyemotorikk - voksne syn.. Øyerelaterte synsvansker - barn og unge - syn.. Øyerelaterte synsvansker - småbarn - syn.. Øyerelaterte synsvansker - voksne syn.. Øyesymptomer - barn og unge - kombinerte.. Øyet - barn og unge syn.. Øyet - småbarn syn.. Øyet - voksne syn.. 12, sist oppdatert 19.. 01.. 2012..

  Original link path: /alfabetisk/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Nettstedskart
  Descriptive info: Nettstedskart.. Her finner du en oversikt over innholdet på nettportalen.. Forside.. Småbarn syn.. Portretter.. Emil.. Akebakken.. Biblioteket.. Bøker og spill.. Utelek.. Lekekroken.. Emilian.. Lek med far.. Oppdagelsesferd.. Motorsykkel og vaskeri.. Shahzab.. Ny sykkel.. Mobilitet.. Skoleforberedelser.. Mie.. Lego.. CCTV.. Kikkert.. Amelia.. Hos optometristen.. Hos synspedagogen.. På synslabben.. Om syn.. Øyet.. Synsbanene.. Synsutvikling.. Nasjonale retningslinjer.. Briller og kontaktlinser.. Lappbehandling.. Nedsatt synsfunksjon.. Symptomer.. Årsaker.. Øyerelaterte synsvansker.. Hjernerelaterte synsvansker.. PVL.. Skader i synsbanene.. Definisjoner.. Delfunksjoner og synstesting.. Fagpersoner - syn.. Synsskarphet.. Synsfelt.. Kontrastsyn.. Lystilpasning.. Fargesyn.. Samsyn.. Øyemotorikk.. Synsundersøkelse - sammensatte vansker.. Undersøkelse - visuelle persepsjonsvansker.. Sammensatte vansker.. Autismeliknende atferd.. Sjeldne tilstander.. Cerebral parese (CP).. Animasjon - syn.. Deltakelse.. Kommunikasjon og samspill.. Språk- og begrepsutvikling.. Seks blinde menn og elefanten.. Lek.. Lekeutvikling.. Funksjonslek.. Symbollek.. Rollelek.. Konstruksjonslek.. Regellek.. Spill.. Bøker.. Elektroniske leker.. Formingsaktiviteter.. Sansemotorisk utvikling.. Å motivere til aktivitet.. Bevegelseslek.. Praktiske råd.. Orientering og mobilitet.. Mobilitet - blinde.. Mobilitetsteknikker.. Mobilitetshjelpemidler.. Mobilitetsruter.. Noen gode råd.. Mobilitet - svaksynte.. Mobilitetshjelpemidler - svaksynte.. Ledsage rullestolbruker.. Aktiviteter i dagliglivet (ADL).. Bruk av sansene.. Synssansen.. Synsstimulering.. Hørselssansen.. Følesansen.. Muskel- og bevegelsessansen.. Luktesansen.. Smakssansen.. Bruk av hjelpemidler.. IKT.. Svaksyntoptikk.. Luper.. Forstørrende TV.. Digitale luper.. Digitale kamera.. Underveis mot skolestart.. Skriftspråkutvikling.. Antall, rom og form.. Tilrettelegging.. Fysisk tilrettelegging.. Farger og kontraster.. Belysning og blending.. Lydmiljø.. Orden og oversikt.. Barn som er blinde.. Lek og stimulering.. ADL.. Fritid.. Barn som er svaksynte.. Belysning.. Ergonomi.. Fritid og fysisk aktivitet.. Tiltak ved nedsatt synsfunksjon.. Aktiviteter ute.. Lysømfintlighet.. Uskarpt syn.. Innskrenket synsfelt.. Sentralt utfall.. Tiltak ved halvsidig synsfeltutfall.. Felles aktiviteter.. Lek på nært hold.. Å begynne i barnehage.. Å begynne på skolen.. Ofte stilte spørsmål.. Lenker og litteratur.. Småbarn - hørsel.. De første tegn.. Lek og tegn.. Ingibjørg.. To språk.. Hverdagen.. Mor forteller.. Samlingsstund i barnehagen.. Tilrettelegging i barnehagen.. Einar.. På Rikshospitalet.. I barnehagen.. Brettspill.. AVT veiledning.. Hørselsscreening.. Hørselstester og høreapparat.. Hørselsundersøkelser.. CI kontroll.. Om hørsel.. Øret.. Hørselsbanene.. Hva er lyd?.. Hørselsutvikling.. Nasjonale faglige retningslinjer.. Nedsatt hørsel.. Grader av hørselstap.. Ulike hørselstap.. Ensidig hørselstap.. Nedsatt hørsel?.. Hørselsmålinger og tester.. Audiogram.. Talebanan.. Hørselssceening - nyfødte.. Objektive tester.. Subjektive tester.. Uformelle tester.. Mulige konsekvenser.. Animasjon - hørsel.. Tidlig samspill.. Språk og kommunikasjon.. Språk - hva er det?.. Norsk tegnspråk (NTS).. Døve barn - døve foreldre.. Barn døve - foreldre hørende.. Babytegn.. Talespråk.. Talespråkutvikling.. Lytteutvikling.. Hva er AVT?.. Video om AVT.. Karlstadmodellen.. Talespråk med tegn.. Munnavlesning.. Kroppsspråk.. Hørselen.. Synet.. Kulturtilbud.. Teknisk tilrettelegging.. Høyttalere.. Teleslynge.. FM-systemer.. Varslingsutstyr.. Høreapparat og CI.. Høreapparat.. Cochleaimplantat (CI).. Hva består et CI av?.. Hvordan fungerer CI?.. Hvordan får man CI?.. Mulighetene med CI.. Praktiske tips.. Skape gode lytteforhold.. Å utnytte synet.. Småbarn - kombinerte sansetap.. Helle.. Om kombinerte sansetap.. Medfødte syns- og hørselsvansker.. Kartlegging av syn.. Kartlegging av hørsel.. Nedsatt syn og hørsel.. Symptomer - øynene.. Andre symptomer.. Synsdiagnoser og tilstander.. Synstesting.. Synsundersøkelse.. Mistanke om nedsatt hørsel.. Hørselsmålinger.. Årsaker til hørselstap.. Kombinerte ensidige sansetap.. Berøringssansen.. Likevektssansen.. Medfødt døvblindhet.. Nordisk definisjon av døvblindhet.. Utredning av døvblindhet.. Ulike former for døvblindhet.. Ervervede syns- og hørselsvansker.. Hva man bør se etter.. Synsvansker.. Retinitis pigmentosa.. Berørte synsfunksjoner.. Hvordan oppdage RP?.. Hørselsvansker.. Balanse.. Syns- og hørselssans.. Likevektsansen.. Sanseintegrasjon.. Sansning og motorikk.. Kommunikasjon.. Å forstå hva barnet uttrykker.. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).. Sarepta.. Hva er Sarepta?.. Bruk av Sarepta.. Lek og livsutfoldelse.. Friluftsaktiviteter.. Musikk, dans og drama.. Sanserom.. Samspill.. Posisjonering.. Tempo og rytme.. Se barnets uttrykk.. Affektiv inntoning.. Rim og regler.. Språk.. IKT og bevegelseshemning.. Forventninger til CI.. Utbytte av CI.. Etter lydpåsetting.. Synshjelpemidler.. Spillkonsoller og mobiltelefoner.. Bevegelseshemning.. Overganger.. Før barnet  ...   Harald.. Mette.. Studier.. Arbeid.. Førerhund.. Delfunksjoner og testing.. Synsundersøkelse – visuelle persepsjonsvansker.. Foreldreveileder.. Utdanning.. Valg av utdanning.. Overgang.. Mestringsstrategier.. Punktskrift.. Miste synet.. Bruk av svaksyntoptikk.. Lupebriller.. Kikkerter.. Kikkertbrille.. Bruk av filterglass.. Forstørrende speil.. Bruk av digitale kamera.. Muskel - og bevegelsessansen.. Aktuelle tiltak.. Voksne hørsel.. Anne Kristine.. Om CI.. Idrett.. Beata og Ronny.. Om tegnspråk.. Martin.. Studier, fritid og jobb.. Sosialt samvær.. En ny vår.. Definisjoner til besvær.. Strategier for deltakelse.. Tegnspråk.. Håndalfabetene.. Norsk enhåndsalfabet.. Balansens betydning.. Kommunikasjon for døve - ny teknologi.. Bro fra holme til fastlandet.. Overgang til utdanning.. Mestrings- og tilpasningskurs.. Hukommelse som en gullfisk.. Døve, døvhet og døvekultur.. Døve og døvhet.. Døvekultur.. Tolk på arbeidsplassen.. Tilvenning til høreapparat.. Mulighetene ved CI.. I dialog.. På arbeidsplassen.. I kollektivtrafikken.. Peter.. Tormod.. Organisering og opplegg.. Berit.. Trening.. Tonje.. Medføde syns- og hørselsvansker.. Usher syndrom.. Konsekvenser.. Lytting og munnavlesning.. Variasjon i synsfunksjon.. Medfødte syn- og hørselsvansker.. Samspill, kommunikasjon og språk.. Livsutfoldelse.. Estetiske uttrykksformer.. Voksenopplæring.. Bolig.. Støttekontakt.. Med lite synsfelt.. Dikt - haptisk kommunikasjon.. Taktil avlesning.. Informasjonstilegnelse med svekket syn og hørsel.. Digitalisert informasjonsutveksling (IKT).. Hvordan kommer jeg dit?.. Forutsetninger.. Hva innebærer utdanningen.. Muligheter for senere arbeid.. Mestringsstrategier.. Når synet endres.. Livsomstilling.. Undersøkelse om livsomstilling.. Innledende fase.. Erkjennelse.. Forandrings- og læringsprosess.. Sammenheng.. Rehabilitering.. Høreapparat og cochleaimplantat (CI).. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.. Tolk/ledsager og grønt kort.. Ervervede syns og hørselsvansker.. Tilretteleggingsgaranti.. Støy.. Lys.. Møter.. Tolk/ledsagertjeneste.. Hvordan reise.. Helse- og omsorgstjeneste.. NAV.. FNs barnekonvensjon.. FNs konvensjon nedsatt funksjonsevne.. Helse og omsorg.. Ansvarsgruppe.. Avlastningstiltak.. Brukerstyrt personlig assistanse.. Fysioterapi.. Habilitering og rehabilitering.. Helsestasjonen.. Individuell plan.. Koordinerende enhet.. Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.. Psykisk helse hørsel.. Barne- og ungdomsenheten.. Praktisk bistand og opplæring.. Skolehelsetjeneste - helsestasjon ungdom.. Støttekontakt - fritidskontakt.. Terapiriding.. Hjelpemidler NAV.. Barnehage - prioritert opptak.. Enkeltvedtak.. Fritak foreldrebetaling barnehage.. Individuell opplæringsplan.. PP- tjenesten.. Spesialpedagogisk hjelp før skolealder.. Spesialpedagogisk hjelp - saksgang.. Spesialundervisning.. Spesialundervisning - saksgang.. Tegnspråkopplæring.. Tilpasningskurs døvblinde.. Tilpasningskurs hørselshemmede.. Utdanning etter videregående opplæring.. Tolketjenesten.. Rådgivningskontor for hørselshemmede.. Syns- og hørselskontaktordningen.. Økonomiske støtteordninger.. Arbeidsavklaringspenger.. Funksjonsassistanse i arbeidslivet.. Bilstønad.. Honnørrabatt.. Honnørrabbatt - grønt kort.. Husbanken.. Ledsagerbevis.. Omsorgslønn.. Omsorgspenger.. Opplæringspenger.. Pleiepenger.. Transporttjeneste.. Interesse- og brukerorganisasjoner.. Nedsatt syn.. Paraplyorganisasjoner.. Nyttige lenker.. Annerledeslandet.. En mors fortelling.. Historien om Frida.. Hjælpekunst - av Kierkegaard.. Vi er alle vanlige mennesker i våre egne liv.. Diagnoser og tilstander - alle sansetap.. Albinisme.. Aldersrelatert makula degenerasjon (AMD).. Amblyopi.. Aniridi.. Brytningsfeil i øyet.. Langsynthet (hypermetropi).. Nærsynthet (myopi).. Astigmatisme.. Diabetisk retinopati.. Grønn stær (glaukom).. Grå stær (katarakt).. Hjernerelatert synshemning (CVI).. Periventrikulær leukomalasi (PVL).. Hjerneslag - synsforstyrrelser.. Keratokonus/keratoconus.. Kolobom.. Lebers congenitte amaurose (LCA).. Lebers hereditære optikus nevropati (LHON).. Linseluksasjon.. Netthinneavløsning.. Nystagmus.. Optikushypoplasi (ONH).. Optikusnevritt.. Retinoblastom (RB).. Retinopathy of prematurity (ROP).. Skjeling (strabisme).. Tapetoretinal dystrofi.. Trakom.. Uveitt.. Skader - øyet og øyeregionen.. Skader - synsbanene.. Akustikusnevrinom.. Anoti og mikroti.. Auditiv nevropati (AN).. Auditory processing disorder (APD).. Barotraume.. Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV).. Betennelse i ytre øret.. Brudd i ørebenskjeden.. Hyperakusis/hyperacusis.. Hørselsrelaterte vansker.. Mellomørebetennelse, akutt.. Mellomørebetennelse, kronisk.. Ménières sykdom.. Otosklerose.. Recruitment.. Støyskader.. Tinnitus.. Trommehinneruptur.. Væske i mellomøret.. Øregangsatresi.. Ørevoks.. Vanligste diagnoser.. Asfyksi.. CHARGE syndrom.. Cornelia de Lange syndrom.. Cri du chat syndrom.. Cytomegalovirus (CMV).. Downs syndrom.. Føtalt akohol spekter forstyrrelse (FASD).. Hjernehinnebetennelse.. Hydrocephalus.. Medfødt rubellasyndrom.. Mikrocephali.. Prematuritet.. Trisomi 13.. Usher syndrom type 1.. Usher syndrom type 2.. Usher syndrom type 3.. Mindre vanlige diagnoser og tilstander.. Alstrøm syndrom.. Goldenhar syndrom (hemifacial mikrosomi).. Hurlers sykdom (MPS I).. Kearn-Sayres syndrom.. Mohr-Tranebjærg syndrom.. Monosomi 21.. Norries sykdom.. Pfeiffer syndrom.. Sanfilippos sykdom (MPS III).. Sticklers syndrom.. Toxoplasmose.. Wolfram syndrom.. Multifunksjonshemning.. 12, sist oppdatert 25.. 10..

  Original link path: /nettstedskart/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Småbarn – syn
  Descriptive info: Spørsmål.. Lenker.. Småbarn syn.. Nettsidene.. småbarn – syn.. handler om det å ha og leve med en synshemning.. Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, i familie med eller på annen måte er i kontakt med småbarn som har nedsatt syn.. Noe kan også være interessant for barnet selv og barnets lekekamerater.. Introduksjon til menyene.. Her kan du se små videosekvenser som viser småbarn i lek og samvær med lekekamerater og familie.. Du kan også se et eksempel på hvordan en synsutredning på Huseby kompetansesenter foregår.. Som en del av faktaopplysningene om syn og synsfunksjon, finner du en animasjon om øyet og synsbanene i hjernen, samt en synssimulator som viser hvordan noen synsnedsettelser.. oppleves.. Disse sidene handler om bruk av sansene og om hvordan barn  ...   pedagogisk tilrettelegging, hjelpemidler, samt litt om det å begynne i barnehage og på skole.. Kanskje du får svar på noe av det du lurer på her.. De fleste nettsidene på Sansetap.. no inneholder forslag på litteratur og lenker til videre lesing, og alle som omhandler småbarn syn er samlet her.. Fellessider.. Diagnoser og tilstander.. – Her vil du finne syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk.. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste diagnosene når det gjelder kombinerte sansetap.. Du finner lenken i toppmenyen øverst til venstre.. – Hvor kan man få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner finnes på syns- og hørselsområdet? Dette kan du finne her, med lenker til mer informasjon.. Publisert 11.. 11.. 2011, sist oppdatert 13..

  Original link path: /smabarn-syn/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Småbarn – hørsel
  Descriptive info: Småbarn hørsel.. Småbarn hørsel.. Nettsidene.. småbarn – hørsel.. handler om barn under skolealder, og om å ha og leve med nedsatt hørsel og være døv.. Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, foreldre, i familie med eller er interessert i å lære om hørsel, hørselsnedsettelse og døvhet.. Noe kan også være interessant for barnet selv eller lekekameratene.. – Her kan du se små videosekvenser av småbarn i lek og samvær med lekekamerater og familie.. Alle videosekvensene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for hørselshemmede, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.. – Her ligger faktaopplysninger om hørsel og ulike hørselsnedsettelser.. I tillegg  ...   er døv, er det ulike muligheter til å tilrettelegge miljøet rundt slik at konsekvensene blir minst mulig.. En kan både tilrettelegge for maksimal utnyttelse av hørsel der det er mulig, og en kan kompensere med å legge tilrette for bruk av synssansen.. På disse nettsidene ligger det infomasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging og hjelpemidler.. Her finnes også tips om forberedelse til barnehage og skole.. – Kanskje finner du noe av det du lurer på her?.. – De fleste nettsidene på sansetap.. no inneholder lenker til litteratur og videre lesing.. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om småbarn og hørsel, er samlet under denne menyen.. 12, sist oppdatert 05..

  Original link path: /smabarn-horsel/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Småbarn – kombinerte sansetap
  Descriptive info: Småbarn kombinerte sansetap.. Småbarn kombinerte sansetap.. småbarn – kombinerte sansetap.. handler om barn under skolealder som har kombinert syns- og hørselshemning.. Noen barn er født med et kombinert sansetap, andre er født med sykdommer eller syndromer der syns- og hørselshemningen viser seg etter noen få år.. Derfor er det også vanlig å skille mellom medfødte og ervervede kombinerte sansetap.. Vi har samlet informasjon som kan være nyttig, enten du er fagperson, foreldre, i familie med, kjenner eller jobber med et barn med kombinert sansetap.. – Her kan du se små videosnutter av ei jenta i samvær med foreldrene og en voksen på førskolen.. Her vil du finne en  ...   at barnet tidlig kommer inn i gode samspillsrelasjoner som vektlegger lek og livsutfoldelse.. Målet er at barnet skal være aktivt, deltakende og oppleve mestring i lek og aktiviteter, alt ut fra sine egne forutsetninger.. – Hvordan kan man tilrettelegge for best mulig deltakelse? Du finner informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging, hjelpemidler, samt litt om det å begynne i barnehage og overgang til skole.. Du vil også finne informasjon om IKT hjelpemidler og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).. – Kanskje finner du her noe av det du lurer på?.. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om småbarn og kombinerte sansetap, er samlet under denne menyen.. 12, sist oppdatert 07..

  Original link path: /smabarn-kombinerte-sansetap/
  Open archive

 • Title: sansetap.no » Barn og unge – syn
  Descriptive info: Barn og unge syn.. Barn og unge syn.. barn og unge – syn.. Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, venn, klassekamerat, i familie med eller på annen måte er i kontakt med barn og unge som har nedsatt syn.. Det meste kan også være av interesse for deg som selv har en synsnedsettelse.. – Her kan du se små videosekvenser som viser barn og unge i lek, fritid og samvær med venner og familie.. Det er også opptak fra skolesituasjoner og bruk av ulike hjelpemidler.. – Som en del av faktaopplysningene om syn og synsfunksjon, finner du en animasjon om øyet og synsbanene, samt en synssimulator  ...   syn lærer og utvikler seg på en rekke områder.. Målet er at de skal være aktive, oppnå deltakelse og føle mestring i lek og aktiviteter, alt ut fra sine egne forutsetninger.. – Hvordan tilrettelegge for best mulig deltakelse? Du finner informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging i hjem, skole og fritid, samt informasjon om aktuelle hjelpemidler.. Det er også tatt med litt om overgang mellom barnehage og skole, og mellom de ulike skoleslagene.. – Kanskje du finner noe av det du lurer på her?.. – De fleste nettsidene på Sansetap.. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om syn og synsnedsettelse hos barn og unge, er samlet under denne menyen.. 12, sist oppdatert 13..

  Original link path: /barn-unge-syn/
  Open archive •  


  Archived pages: 1146